Bản án sơ thẩm:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Chi nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội (Dtsoft) về vụ kiện “Vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng ứng dụng khoa học công nghệ” đối với Công ty TNHH tin học Hoàng Lực.

Công ty TNHH tin học Hoàng Lực có trách nhiệm thanh toán cho Chi nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội (Dtsoft) số tiền 88.738.530 đồng. Trong đó nợ gốc là 68.500.000 đồng, nợ lãi là 20.238.530 đồng.

Bản án phúc thẩm:

Công ty TNHH tin học Hoàng Lực đã ký biên bản nghiệm thu đưa vào hoạt động của 28 phần mềm. Công ty TNHH tin học Hoàng Lực còn nợ 63.000.000 đồng như án sơ thẩm xác nhận là có căn cứ thỏa đáng...

Riêng phần mềm của Trường tiểu học Lê Lợi...Chi nhánh Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội đã không thực hiện và trên thực tế nguyên đơn cũng chưa cài đặt phần mềm này cho Trường tiểu học Lê Lợi nhưng bản án sơ thẩm buộc Công ty Hoàng Lực phải thanh toán cho nguyên đơn 5.500.000 đồng vốn gốc và lãi quá hạn thanh toán 1.298.000 đồng là không đúng cần phải sửa lại phần này ...

BẢN ÁN  72/2006/KTPT NGÀY 15/08/2006 VỀ VIỆC VI PHẠM NGHĨA VỤ THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


Trong ngày 15 tháng 8 năm 2006 tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 53/2006/KDTMPT-TL ngày 28 tháng 6 năm 2006 đối với các đương sự:

Nguyên đơn: Chi nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội (Dtsoft)

Địa chỉ: 9C6 khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Thế Hanh. Trú tại : 9C6 Khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh (có mặt).

Bị đơn: Công ty TNHH tin học Hoàng Lực.

Địa chỉ: 151 Quốc lộ 15, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Yến Phượng- Giám đốc Công ty (có mặt).

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện và các lời trình bày của nguyên đơn Chi nhánh Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội:

Giữa Chi nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội (Dtsoft) và Công ty TNHH tin học Hoàng Lực có ký kết nhiều hợp đồng ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ nhưng các hợp đồng không ghi ngày tháng, số. Sau khi kết thúc các hợp đồng thì Công ty Hoàng Lực còn nợ lại của Chi nhánh Công ty chúng tôi tiền nợ gốc trong hai hợp đồng không số, không ghi ngày tháng cài đặt phần mềm cho 29 đơn vị tại Long Khánh và Trường tiểu học Lê Lợi- Long Khánh là 68.500.000đ. Chi nhánh chúng tôi đã cài đặt xong và có biên bản nghiệm thu của Công ty Hoàng Lực đối với 29 phần mềm của các Trường tiểu học Long Khánh vào ngày 21/11/2003. Còn đối với phần mềm của Trường tiểu học Lê Lợi thì chúng tôi đã đến cài đặt nhưng do cơ sở hạ tầng của Trường này không đáp ứng được yêu cầu cài đặt nên không có biên bản nghiệm thu. Trên thực tế chúng tôi đã hoàn thành công việc nên đề nghị Công ty Hoàng Lực chịu trách nhiệm thanh toán nợ gốc là 68.500.000đ và nợ lãi theo lãi suất chậm trả theo quy định của pháp luật. Đồng thời Chi nhánh cũng đề nghị hủy bỏ hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết ngày 01/12/2003 giữa hai bên giữa Chi nhánh và Công ty TNHH tin học Hoàng Lực vì Hoàng Lực đã vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận.

Bị đơn Công ty TNHH tin học Hoàng Lực trình bày: Chúng tôi thừa nhận còn nợ lại Chi nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội (Dtsoft) số nợ từ hợp đồng của 29 phần mềm Long Khánh là 63.000.000đ, còn đối với phần mềm của Trường tiểu học Lê Lợi thì chưa có biên bản nghiệm thu mặc dù Dtsoft đã cài đặt nhưng Dtsoft không thực hiện việc bảo hành bảo trì nên chúng tôi không đồng ý trả số nợ là 68.500.000đ theo yêu cầu của nguyên đơn và không đồng ý trả lãi vì tại hợp đồng mà hai bên đã ký kết không ghi thời hạn thanh toán. Đối với hợp đồng nguyên tắc thì chúng tôi không đồng ý hủy bỏ vì có 8 hợp đồng ký theo hợp đồng nguyên tắc hai bên chưa thanh lý. Chúng tôi chỉ đồng ý thanh lý hợp đồng nguyên tắc khi 8 hợp đồng này được thanh lý xong.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 15/2006/KDTM-ST ngày 10/5/2006 Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định:

Căn cứ Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Điều 305; 476 Bộ luật dân sự; Thông tư 01/TTLT ngày 19/6/1997 và Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy định về án phí, lệ phí của Tòa án, tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Chi nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội (Dtsoft) về vụ kiện “Vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng ứng dụng khoa học công nghệ” đối với Công ty TNHH tin học Hoàng Lực.

Công ty TNHH tin học Hoàng Lực có trách nhiệm thanh toán cho Chi nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội (Dtsoft) số tiền 88.738.530 đồng. Trong đó nợ gốc là 68.500.000 đồng, nợ lãi là 20.238.530 đồng.

Tuyên bố chấm dứt hợp đồng nguyên tắc không số ngày 01/12/2003.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu lãi suất theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về mức án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 24/5/2006 Công ty TNHH tin học Hoàng Lực có đơn kháng cáo xin xét xử lại.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa, đại diện bị đơn Công ty TNHH tin học Hoàng Lực do bà Nguyễn Thị Yến Phượng giám đốc tiếp tục giữ nguyên yêu cầu kháng cáo với nội dung hợp đồng ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, giữa nguyên đơn là Công ty phát triển chuyển giao phần mềm, chưa thực hiện xong (cụ thể phía nguyên đơn chưa hoàn thành công đoạn bảo trì, chỉnh sửa phần mềm của 29 đơn vị quản lý kế toán hành chính sự nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, do đó các đơn vị này đã không sử dụng được phần mềm do bị đơn ký hợp đồng với nguyên đơn nhưng Tòa án sơ thẩm buộc bị đơn phải thanh toán số tiền còn nợ, nhưng không trừ ra phần cài đặt, chỉnh sửa phần mềm 1.500.000 đồng cho một đơn vị và buộc phải trả lãi suất quá hạn dẫn đến thiệt hại cho bị đơn.

Xét, theo hợp đồng kinh doanh thương mại không số, không ngày, tháng, năm 2003 thì bên A đại diện cho Công ty TNHH tin học Hoàng Lực do giám đốc Nguyễn Thị Yến Phượng với bên B Chi nhánh Công ty TNHH phát triển, chuyển giao phần mềm do ông Trần Thế Hanh – Phó giám đốc chi nhánh đại diện (có ủy quyền của giám đốc Công ty được ký kết các hợp đồng kinh doanh thương mại với nội dung bên nguyên đơn cung cấp phần mềm cho 30 đơn vị Trường tiểu học Long Khánh và 01 phần mềm cho Trường tiểu học Lê Lợi.

Ngày 21-11-2003 hai bên ký kết biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng 29 phần mềm về quản lý kế toán hành chính của 29 đơn vị. Riêng phần mềm của Trường tiểu học Lê Lợi không thực hiện được với lý do cơ sở vật chất của trường không đủ điều kiện để cài đặt chương trình.

Như vậy phần mềm 28 đơn vị Công ty TNHH tin học Hoàng Lực đã ký biên bản nghiệm thu đưa vào hoạt động của 28 phần mềm nêu trên và xác định thống nhất giữa 2 bên, Công ty TNHH tin học Hoàng Lực còn nợ 63.000.000 đồng như án sơ thẩm xác nhận là có căn cứ thỏa đáng.

Riêng phần mềm của Trường tiểu học Lê Lợi, vì lý do điều kiện cơ sở vật chất của trường chưa đảm bảo đầy đủ để cài đặt chương trình lỗi này thuộc về phần trách nhiệm của cả nguyên đơn và bị đơn, với lý do trước khi ký kết hợp đồng, phải tiến hành khảo sát điều kiện thực hiện, nhưng phía Chi nhánh Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội, đã không thực hiện và trên thực tế nguyên đơn cũng chưa cài đặt phần mềm này cho Trường tiểu học Lê Lợi nhưng bản án sơ thẩm buộc Công ty Hoàng Lực phải thanh toán cho nguyên đơn 5.500.000 đồng vốn gốc và lãi quá hạn thanh toán 1.298.000 đồng là không đúng cần phải sửa lại phần này của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm. Mỗi bên phải chịu ½ thiệt hại và Hoàng Lực chỉ phải thanh toán cho nguyên đơn là: 3.399.000 đồng. Tại phiên tòa phía nguyên đơn và bị đơn đều thống nhất với nhau về số tiền thanh toán nêu trên.

Xét, kháng cáo của Hoàng Lực cho rằng nguyên đơn đã không thực hiện nghĩa vụ qui định tại điều 4 của bản hợp đồng. Với nội dung: bên nguyên đơn phải bảo đảm chuyển giao công nghệ và hướng dẫn các đơn vị sử dụng chạy chương trình có hiệu quả, bảo trì trong thời hạn 01 năm và nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm cho phù hợp với qui trình hiện tại, nhưng thực tế ngày 13/01/2004 Bộ tài chính đã có thông tư số 03/2004/TT-BTC về hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, thực hiện luật Ngân sách Nhà nước và khoán chi hành chính, và Thông tư số 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004 hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nhưng thực tế: 28 đơn vị đã nhận bàn giao phần mềm do nguyên đơn cài đặt và bảo trì nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm người sử dụng của 28 đơn vị đã ký nhận đầy đủ với nguyên đơn và sử dụng. Từ đó đến nay không có ý kiến gì về hậu quả của phần mềm do nguyên đơn chuyển giao.

Trong biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng phần mềm và chuyển giao công nghệ của 28 đơn vị, phía Hoàng Lực và nguyên đơn ký xác nhận đạt chất lượng như yêu cầu hướng dẫn người sử dụng bảo trì đầy đủ các phần mềm nêu trên chạy bình thường, không thấy đặt ra vấn đề gì khác trong biên bản nghiệm thu giữa hai bên do vậy Hoàng Lực kháng cáo cho rằng phần mềm của 28 đơn vị do nguyên đơn cài đặt đã không chạy được là không có căn cứ để chứng minh. Bản án sơ thẩm buộc Hoàng Lực phải thanh toán lãi suất quá hạn do chậm thanh toán nợ 63.000.000 đồng x 101% x 29 tháng 23 ngày = 18.940.530 đồng là có căn cứ phù hợp với qui định của pháp luật.

Như vậy tổng vốn và lãi chậm trả của 28 phần mềm Hoàng Lực phải thanh toán cho Chi nhánh Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội là 63.000.000đ + 18.940.530đ = 81.940.530 đồng, cộng với số tiền của phần mềm Trường tiểu học Lê Lợi là 3.399.000 đồng. Tổng các khoản Hoàng Lực phải thanh toán là 85.339.530 đồng.

Xét kháng cáo của Hoàng Lực về việc hủy bỏ hợp đồng nguyên tắc. Theo nội dung của hợp đồng thì Công ty TNHH tin học Hoàng Lực là đại lý chính thức của nguyên đơn có trách nhiệm phải ký được 24 bản hợp đồng chuyển giao công nghệ phần mềm trong 01 năm cho phía nguyên đơn. Nhưng thực tế Hoàng Lực chỉ thực hiện được 08 hợp đồng.

Ngày 13/11/2004 giữa Công ty Hoàng Lực và nguyên đơn đã họp bàn thống nhất để cho Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm Hà Nội được trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị thuộc địa bàn Đồng Nai.

Như vậy thực tế hai bên đã thanh lý hợp đồng nguyên tắc nêu trên và trong biên bản này không thấy Hoàng Lực yêu cầu nguyên đơn thanh toán phần lợi nhuận do làm đại lý. Vì thế bản án sơ thẩm đã hủy hợp đồng nguyên tắc không số ngày 01/12/2003 giữa hai bên đã ký kết là đúng với quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử căn cứ điều 276 Bộ luật tố tụng dân sự, sửa án sơ thẩm như đã nhận định nêu trên.

Vì lẽ nêu trên.

QUYẾT ĐỊNH

-Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH tin học Hoàng Lực. Sửa bản án kinh tế sơ thẩm như sau:

1/Áp dụng điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự và điều 305, 476 Bộ luật dân sự :

Tuyên xử:

-Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chi nhánh Công ty TNHH phát triển, chuyển giao phần mềm Hà Nội về việc kiện : “Vi phạm nghĩa vụ thanh toán, trong hợp đồng cung ứng, chuyển giao khoa học công nghệ” đối với Công ty TNHH tin học Hoàng Lực.

-Công ty TNHH tin học Hoàng Lực phải có trách nhiệm thanh toán cho Chi nhánh Công ty phát triển, chuyển giao phần mềm Hà Nội số tiền nợ là: 85.339.530 đồng (Tám mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn, năm trăm ba chục đồng) trong đó vốn là 65.750.000 đồng lãi là 19.589.530 đồng.

2-Tuyên bố hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng nguyên tắc không số ngày 01/12/2003 đã ký kết giữa Công ty TNHH tin học Hoàng Lực với Chi nhánh Công ty TNHH phát triển, chuyển giao phần mềm Hà Nội.

3-Về án phí kinh tế sơ thẩm Công ty TNHH tin học Hoàng Lực phải nộp 4.436.926 đồng (bốn triệu bốn trăm ba mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi sáu đồng), không phải nộp án phí kinh tế phúc thẩm và được hoàn trả dự phí kháng cáo 200.000 đồng theo biên lai thu số 007246 ngày 8/6/2006 của thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

-Hoàn trả dự phí vụ kiện cho Chi nhánh Công ty phát triển, chuyển giao phần mềm Hà Nội số tiền là 1.825.000 đồng (Một triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn) theo biên lai thu số 007139 ngày 16/03/2006 của thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

-Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án, Công ty TNHH tin học Hoàng Lực còn phải chịu thêm lãi suất quá hạn do Ngân hàng Nhà nước qui định tương ứng với số tiền chưa thi hành cho bên nguyên đơn.

Bản án này là chung thẩm./.

Tên bản án

Bản án 72/2006/KTPT về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng cung ứng, chuyển giao khoa học công nghệ

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án