TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X THÀNH PHỐ HCM

Bản án số: 251/2012/KDTM- ST

Ngày: 07/09/2012

V/v: “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X – THÀNH PHỐ HCM

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  

1. Ông Hoàng Việt L - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:

2. Ông Trần Viết P - Hội thẩm nhân dân

3. Ông Trần Vũ T - Hội thẩm nhân dân

Bà Nguyễn Thị Thu – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận X, Tp. HCM - Thư ký phiên toà

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận x tham gia phiên tòa: Bà Tăng Tố D –Kiểm sát viên.

Trong ngày 7 tháng 9 năm 2012 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận x, đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 44/2012/TLST-KDTM ngày 03/4/2012 về việc “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 568/2012/QĐST-XX ngày 24 tháng 8 năm 2012, giữa các đương sự:

NGUYÊN ĐƠN:

NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt.

Địa chỉ: 164 PVT, phường T, quận BT, Tp. HCM.

Người đại diện hợp pháp: ông Trường Văn Hoàng – Đại diện theo giấy ủy quyền ngày 05/5/2012.

BỊ ĐƠN:

BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh.

Địa chỉ: 64 HBT, phường BN, Quận x, Tp. HCM.

Người  đại  diện  hợp  pháp:  ông  Lê Văn Vịnh–  Đại  diện theo  giấy ủy quyền  ngày 13/4/2012.

NGỪỜI CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN: 

Ông LQ_Nguyễn Ngọc  Hào, sinh năm 1987

Địa chỉ: 24/2A NK, phường T, quận BT, tp. HCM.

Người đại diện hợp pháp: ông Trường Văn Hoàng – Đại diện theo giấy ủy quyền lập ngày 11/7/2012.

Đại diện Nguyên đơn, đại diện Bị đơn và đại diện Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa.

NHẬN THẤY

- Theo đơn khởi kiện và tại Tòa, Nguyên đơn – NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Khắc Việt) ủy quyền cho ông Trường Văn Hoàng trình bày:

Ngày 15/12/2010 NĐ_Công ty Khắc Việt có ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ số 0287/HĐDV.AN-VG với BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Đắc Cảnh) để BĐ_Công ty Đắc Cảnh cung cấp dịch vụ bảo vệ tại nhà hàng Vương Gia Tửu, địa chỉ: 26 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM. Ngày 05/01/2011 NĐ_Công ty Khắc Việt tiếp tục ký thêm phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng nói trên với nội dung: thêm 01 nhân viên bảo vệ tại nhà hàng Vương Gia Tửu, nâng lên tổng số nhân viên BĐ_Công ty Đắc Cảnh làm việc tại nhà hàng là 04 người.

Vào khoảng 19 giờ ngày 19/01/2011 ông Nguyễn Ngọc Xuân đến nhà hàng Vương Gia Tửu để dự tiệc, ông đã gửi xe máy hiệu Honda Shi 150i, biển số 59S1 – 018.96 (chủ sở hữu xe là anh LQ_Nguyễn Ngọc  Hào – con ông Xuân) tại bãi giữ xe của nhà hàng và lấy thẻ giữ xe mang số 010750 đề ngày 19/01/2011. Người trực tiếp nhận xe là anh Bùi Hoàng Lam, người viết và giao thẻ là anh Phạm Thanh Tiến (cả hai là nhân viên của BĐ_Công ty Đắc Cảnh đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại nhà hàng). Đến 22 giờ 15 phút ông Xuân ra lấy xe thì phát hiện bị mất xe và trình báo nhà hàng cũng như Công an phường 2 quận Phú Nhuận. Từ ngày xảy ra việc mất xe của khách hàng đến nay, NĐ_Công ty Khắc Việt đã nhiều lần gửi công văn cho BĐ_Công ty Đắc Cảnh  yêu  cầu  có  biện pháp  khắc phục  hậu  quả bồi  thường  cho  khách  hàng nhưng BĐ_Công ty Đắc Cảnh vẫn cố tình kéo dài thời gian và không đưa ra bất kỳ phương án và thời gian đền bù nào. Ông Xuân yêu cầu NĐ_Công ty Khắc Việt phải có trách nhiệm bồi thường chiếc xe. Ông Xuân trình bày, ngày 12/01/2011 ông mua chiếc xe kể trên với giá 8.100 USD tương đương 170.505.000 đồng và ông chỉ mới sử dụng được 07 ngày. Trước yêu cầu của khách hàng và để giữ uy tín trong kinh doanh, NĐ_Công ty Khắc Việt đã bồi thường cho khách hàng là ông Xuân 03 lần thông qua chuyển khoản tại Ngân hàng ACB với tổng số tiền là 167.697.547 đồng. Số tiền mà NĐ_Công ty Khắc Việt đã đền bù cho khách hàng là vốn kinh doanh của Công ty, lẽ ra BĐ_Công ty Đắc Cảnh phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký giữa hai bên. Nay Nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc Bị đơn phải thanh toán các khoản sau: Số tiền 120.770.100 đồng đối với chiếc xe bị mất theo giá của Chứng thư thẩm định số 20760/12SG ngày 14/5/2012 của Công ty CP giám định Ngân Hà và tiền lãi của số tiền 67.697.547 đồng theo lãi suất 9%/năm tính từ ngày 16/4/2011( là ngày Nguyên đơn chuyển số tiền bồi thường cho ông Xuân đợt đầu ) đến ngày tòa xét xử sơ thẩm 7/9/2012 và trên số tiền 50.000.000 đồng theo lãi suất 9%/năm tính từ ngày 10/8/2011( là ngày Nguyên đơn chuyển số tiền bồi thường cho ông Xuân đợt thứ hai ) đến ngày tòa xét xử sơ thẩm 7/9/2012, tổng cộng là 13.341.617 đồng.

- Bị đơn - BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh, ủy quyền cho ông Lê Huy Vịnh trình bày:

NĐ_Công ty Khắc Việt xác nhận sự trình bày của đại diện NĐ_Công ty Khắc Việt về hợp đồng dịch vụ mà các bên đã giao kết cũng như sự việc mất xe của ông Nguyễn Ngọc Xuân vào lúc 19 giờ ngày 19/01/201 tại nhà hàng Vương Gia Tửu, địa chỉ: 26 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, tp. HCM.

Tuy nhiên căn cứ vào hợp đồng đã ký, hai bên đã thỏa thuận: “nếu xảy ra việc thiệt hại mất mát tài sản, việc bồi thường sẽ dựa trên sự thỏa thuận của các bên hoặc dựa trên kết luận của cơ quan điều tra có thẩm quyền”. Vì vậy, BĐ_Công ty Đắc Cảnh đồng ý bồi thường khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ lỗi của các bên, xác định giá trị thiệt hại.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông LQ_Nguyễn Ngọc  Hào, ủy quyền cho ông Trường Văn Hoàng trình bày:

Ông LQ_Hào là chủ sở hữu chiếc xe gắn máy hiệu Honda Shi 150i, biển số 59S1 –018.96. Ngày 19/01/2011 ông LQ_Hào cho ông Xuân mượn chiếc xe trên đi dự tiệc tại nhà hàng Vương Gia Tửu, địa chỉ: 26 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, tp. HCM. Sau đó xảy ra sự việc mất xe như sự trình bày của đại diện Nguyên đơn, Bị đơn. Sau khi sự việc xảy ra, ông yêu cầu NĐ_Công ty Khắc Việt phải có trách nhiệm bồi thường giá trị chiếc xe. NĐ_Công ty Khắc Việt đã ba lần chuyển cho ông số tiền 167.697.547 đồng vào tài khoản của cha ông là ông Nguyễn Ngọc Xuân tại Ngân hàng ACB chi nhánh Bình Hòa. Nay, ông cho rằng đã nhận đủ số tiền tương đương giá trị chiếc xe của ông bị mất nên ông không có ý kiến, yêu cầu gì về tranh chấp giữa các bên, đề nghị Tòa xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân Quận x đã tiến hành hòa giải nhưng không thành;

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Nguyên đơn, đại diện Bị đơn và đại diện Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên ý kiến, yêu cầu như trên.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

- Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt khởi kiện BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh yêu cầu thanh toán tiền bồi thường chiếc xe bị mất theo Hợp đồng dịch vụ mà các bên đã ký kết. Tranh chấp giữa các bên phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại về hợp đồng dịch vụ giữa hai pháp nhân có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận. Bị đơn có trụ sở tại Quận x, Tp. HCM; vụ án được thụ lý trong thời hạn khởi kiện. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 29, điểm a khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35, Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa, đổi bổ sung năm 2011 và Điều 319 Luật thương mại năm 2005. Do vậy, đây là vụ án kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận x.

- Về tư cách đương sự: Nguyên đơn và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Trường Văn Hoàng, Bị đơn ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Lê Huy Vịnh. Xét đây là sự tự nguyện, hợp lệ và giữa Nguyên đơn và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng ủy quyền cho ông Hoàng không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 75 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011 nên có căn cứ chấp nhận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận x phát biểu: Trong quá trình thụ lý, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, Tòa án nhân dân Quận x, Thẩm phán, Hội đồng xét xử sơ thẩm và các đương sự đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi bổ sung năm 2011 và không có kiến nghị gì về tố tụng.

- Về nội dung yêu cầu của đương sự:

Xét bản Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ số 0287/HĐDV.AN-VG được ký kết giữa NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt và BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh có hình thức, nội dung phù hợp với chức năng kinh doanh của hai doanh nghiệp, không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên có giá trị pháp lý nên ràng buộc quyền, nghĩa vụ giữa các bên.

Vào khoảng 19 giờ ngày 19/01/2011 ông Nguyễn Ngọc Xuân đến nhà hàng Vương Gia Tửu để dự tiệc, ông Xuân đã gửi xe máy hiệu Honda Shi 150i, biển số 59S1 – 018.96 tại bãi giữ xe của nhà hàng Vương Gia Tửu, địa chỉ: 26 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM và lấy thẻ giữ xe mang số 010750 đề ngày 19/01/2011, người trực tiếp nhận xe là anh Bùi Hoàng Lam, người viết và giao thẻ là anh Phạm Thanh Tiến (cả hai là nhân viên của Bị đơn đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại nhà hàng). Đến 22 giờ 15 phút anh Xuân ra lấy xe thì phát hiện bị mất xe và trình báo nhà hàng cũng như Công an phường 2 quận Phú Nhuận.

Xét, từ ngày xảy ra việc mất xe của khách hàng đến nay, mặc dù Nguyên đơn đã nhiều lần gửi văn bản cho Bị đơn yêu cầu có biện pháp khắc phục hậu quả là bồi thường cho khách hàng theo hợp đồng cung cấp dịch vụ các bên đã ký kết nhưng Bị đơn vẫn không thực hiện. Trước yêu cầu của khách hàng và để giữ uy tín trong kinh doanh, Nguyên đơn đã bồi thường cho khách hàng là ông Xuân 03 lần thông qua chuyển khoản tại Ngân hàng ACB với tổng số tiền là 167.697.547 đồng, số tiền này lẽ ra BĐ_Công ty Đắc Cảnh phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký với Nguyên đơn. Theo Chứng thư thẩm định số 20760/12SG ngày 14/5/2012 của Công ty CP giám định Ngân Hà thì giá trị xe gắn máy biển kiểm soát 59S1 – 018.96, số khung BOAF-058642, số máy 1060622KTGE1 có giá trị là 120.770.100 đồng. Xét qui định tại khoản 1 Điều 6 của Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ mà các bên đã ký, qui định về bồi thường thiệt hại như sau: Đối với những tổn thất, mất mát tài sản của bên A, trong phạm vi khu vực của bên A (vào thời điểm bên B bảo vệ) có nguyên nhân từ những hành vi đột nhập từ bên ngoài vào khu vực của bên A thì bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A hoặc từ các bãi đậu xe mô tô và ô tô mà bên B trông giữ thì trách nhiệm bồi thường toàn bộ giá trị tài sản bị mất là chiếc xe Honda Shi 150i biển số 59S1 – 018.95 thuộc về Bị đơn. Mặc dù Nguyên đơn đã bồi thường số tiền 167.697.547 đồng cho chủ xe là ông LQ_Hào thông qua tài khoản của ông Xuân nhưng đại diện Nguyên đơn chỉ yêu cầu Bị đơn bồi thường số tiền 120.770.100 đồng theo kết quả chứng thư của Công ty Cổ phần giám định Ngân Hà là phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng mà hai bên đã giao kết và quy định tại khoản 6 Điều 522 Luật thương mại năm 2005 nên có cơ sở để chấp nhận.

- Xét yêu cầu của Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn phải có trách nhiệm trả lãi trên số tiền 67.697.547 đồng theo lãi suất 9%/năm tính từ ngày 16/4/2011( là ngày Nguyên đơn chuyển số tiền bồi thường cho ông Xuân đợt đầu ) đến ngày tòa xét xử sơ thẩm 7/9/2012 và trên số tiền 50.000.000 đồng theo lãi suất 9%/năm tính từ ngày 10/8/2011( là ngày Nguyên đơn chuyển số tiền bồi thường cho ông Xuân đợt thứ hai ) đến ngày tòa xét xử sơ thẩm 7/9/2012: Do đại diện Nguyên đơn yêu cầu tính lãi theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước thấp hơn lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường theo quy định tại Điều 306 Luật thương mại năm 2005, có lợi cho Bị đơn nên có căn cứ chấp nhận yêu cầu tính lãi của Nguyên đơn theo lãi suất 9%/năm trên số tiền chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Bị đơn. Cụ thể: (67.697.547 đồng x 9%/12 x 16 tháng) + 67.697.547 đồng x 9%/12 : 30 x 21 ngày + (50.000.000 đồng x 9%/12 x 12 tháng) + 50.000.000 đồng x 9%/12 :30 x 29 ngày = 13.341.617 đồng là phù hợp với quy định tại Điều 306 Luật thương mại. Như vậy BĐ_Công ty Đắc Cảnh có trách nhiệm trả cho NĐ_Công ty Khắc Việt số tiền 120.770.100 đồng + 13.341.617 đồng = 134.111.700 đồng.

- Xét ý kiến của đại diện ủy quyền của Bị đơn cho rằng : Căn cứ vào hợp đồng đã ký “nếu xảy ra việc thiệt hại mất mát tài sản, việc bồi thường sẽ dựa trên sự thỏa thuận của các bên hoặc dựa trên kết luận của cơ quan điều tra có thẩm quyền” Vì vậy, BĐ_Công ty Đắc Cảnh chỉ đồng ý bồi thường khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ lỗi của các bên, xác định giá trị thiệt hại là không có căn cứ chấp nhận vì sự việc mất xe đã được hai bên xác nhận, được Công an phường 2, quận Phú Nhuận lập biên bản sự việc. Sau sự việc hai bên đã thỏa thuận với nhau nhưng không thành. Nếu sau này cơ quan Công an xác định được tội phạm đã trộm cắp chiếc xe trên thì BĐ_Công ty Đắc Cảnh căn cứ bản án này có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cá nhân đã chiếm đoạt phải bồi thường 120.770.100 đồng là số tiền mà BĐ_Công ty Đắc Cảnh đã trả cho NĐ_Công ty Khắc Việt.

- Về lệ phí thẩm định giá 2.000.000 đồng theo Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000218 ngày 15/5/2012 của Công ty cổ phần giám định Ngân Hà: Do Nguyên đơn đã trả trước và nay Tòa chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn nên Bị đơn phải hoàn trả số tiền này cho Nguyên đơn theo quy định tại Điều 137 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Về bản chính Đăng ký mô tô, xe máy số 003948 cấp cho xe Honda biển số đăng ký 59 S1-018.96 của chủ xe LQ_Nguyễn Ngọc  Hào cần phải hủy bỏ do không còn giá trị lưu hành.

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngach trên số tiền phải trả cho Nguyên đơn theo luật định. Nguyên đơn không phải chịu án phí.

Vì các lẽ trên,

Áp dụng:

QUYẾT ĐỊNH

- Điểm b khoản 1 Điều 29; điểm b khoản 1 điều 33; điểm a khoản 1 điều 35; các điều 131,khoản 1 Điều 137; các Điều: 238, Điều 243 và Điều 245 của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Các Điều 74, Điều 75, Điều 85, Điều 306, Điều 319 và khoản 6 Điều 522 Luật thương mại năm 2005.

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

- Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 và danh mục mức án phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh.

Xử :

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn:

Buộc BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh có trách nhiệm trả cho NĐ_Công ty

TNHH TM & DV Khắc Việt số tiền 136.111.700 đồng.

Kể từ ngày NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh chậm thanh toán khoản tiền trên thì phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Tiêu hủy một Đăng ký mô tô, xe máy số 003948 của xe Honda biển số đăng ký 59 S1-018.96 của Công an thành phố HCM, cấp ngày 20/12/2010 cho chủ xe LQ_Nguyễn Ngọc  Hào.

Trong trường hợp cơ quan Công an xác định được tội phạm chiếm đoạt chiếc xe gắn máy hiệu Honda biển kiểm soát 59S1 – 018.96, số khung BOAF-058642, số máy 1060622KTGE1 thì BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu cá nhân chiếm đoạt trái phép bồi thường số tiền 120.770.100 đồng là số tiền mà BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh đã trả cho NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt.

2. Án phí sơ thẩm về tranh chấp kinh doanh thương mại có giá ngạch:

- BĐ_Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đắc Cảnh phải chịu 6.805.600 đồng.

- NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt không phải chịu án phí. Hoàn trả cho NĐ_Công ty TNHH TM & DV Khắc Việt 4.262.625 đồng tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 07739 ngày 18/4/2011 của Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Tp. HCM và 1.000.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 05532 ngày 24/8/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận x, Tp. HCM.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đươc qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Quyền kháng cáo:

Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

 

 

 

Tên bản án

Bản án số: 251/2012/KDTM- ST Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu 251/2012/KDTM- ST Ngày xét xử 07/09/2012
Bình luận án