TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 97/2006/KDTM-ST

Ngày: 09/06/2006

v/v:   Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  
Ông Nguyễn Nhật Lâm - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Bà Đào Thị Mai - Hội thẩm nhân dân

Bà Cẩm Tú Cầu - Hội thẩm nhân dân

Bà Võ Thị Hường – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM - Thư ký phiên toà

Ngày 09 tháng 6 năm 2006 tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ án thụ lý số: 114/KTST ngày 17 tháng 02 năm 2006 về tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1018/QĐXX-ST ngày 01 tháng 06 năm 2006 giữa các đương sự:

NGUYÊN ĐƠN:
Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 57 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp. HCM

Đại diện: Ông Trần Long Hải, GUQ số 174/UQ-LT ngày 08/3/2006

BỊ ĐƠN:
Công ty TNHH TM Đông Đô

Địa chỉ: 17 Phạm Văn Nghị, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Đại diện: ông Huỳnh Nhật Tiến, Giám đốc.

Tất cả đều có mặt

NHẬN THẤY

Trong đơn khởi kiện đề ngày 10 tháng 01 năm 2006 nguyên đơn là Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là Công ty TNHH TM Đông Đô có giao kết các hợp đồng kinh doanh thương mại về mua bán hàng hóa số 01/HĐMB-2004 ngày 02/01/2004 và số 43/XN/HĐMB/2004 ngày 01/4/2004. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn phải thanh toán khoản nợ phát sinh từ các hợp đồng trên là 272.097.427 đồng, trong đó nợ gốc là 230.592.031 đồng và lãi tính đến ngày 10/01/2006 là 41.505.396 đồng. Không tính lãi kể từ ngày 11/01/2006.

Tại biên bản hoà giải ngày 05 tháng 5 năm 2006 và tại phiên tòa sơ thẩm bị đơn xác nhận còn nợ Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh số nợ phát sinh từ các hợp đồng mua bán số 01/HĐMB-2004 ngày 02/01/2004 và số 43/XN/HĐMB/2004 ngày 01/04/2004 là 272.097.427 đồng, trong đó nợ gốc là 230.592.031 đồng và lãi tính đến ngày 10/01/2006 là 41.505.396 đồng. Do khó khăn về tài chính, không còn khả năng trả nợ, yêu cầu trả mỗi tháng 10.000.000 đồng cho đến khi hết nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày và xác nhận của các đương sự trước Tòa,

XÉT THẤY:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết qủa tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:

Quan hệ giữa Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH TM Đông Đô là quan hệ kinh doanh thương mại giữa pháp nhân với pháp nhân được thành lập theo luật doanh nghiệp, các bên đã không tự giải quyết được tranh chấp phát sinh, nguyên đơn đã làm đơn khởi kiện theo thủ tục Tòa án. Tòa Kinh tế TAND thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và giải quyết là phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền được qui định tại các điều 29, 34, 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự.

2. Về các yêu cầu của các đương sự:

Xét các yêu cầu của nguyên đơn đòi bị đơn Công ty TNHH TM Đông Đô thực hiện trách nhiệm thanh toán cho Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh số nợ tiền hàng phát sinh từ các hợp đồng mua bán số 01/HĐMB-2004 ngày 02/01/2004 và số 43/XN/HĐMB/2004 ngày 01/04/2004 là 230.592.031 đồng, Hội đồng xét xử có nhận định như sau: Căn cứ các chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai nhận của các bên đương sự có cơ sở để xác định Công ty TNHH TM Đông Đô còn nợ Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh số tiền 230.592.031đồng tiền hàng hoá phát sinh từ các hợp đồng mua bán số 01/HĐMB-2004 ngày 02/01/2004 và số 43/XN/HĐMB/2004 ngày 01/04/2004 chưa thanh toán nên việc Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh đòi Công ty TNHH TM Đông Đô phải thanh toán hết số tiền còn nợ là có cơ sở phù hợp với qui định của pháp luật tại các điều 71, 73 Luật thương mại và điều 290 Luật dân sự vì vậy yêu cầu này của nguyên đơn cần được chấp nhận.

Về tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán là 41.505.396 đồng, Hội đồng xét xử có nhận định như sau:Như trên đã nhận định, bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả 41.505.396 đồng là tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán tính đến 10/01/2006 với mức lãi suất 0,85%/tháng là phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành tại điều 233 Luật thương mại, điều 290 Luật dân sự nên yêu cầu này cần được chấp nhận. Việc nguyên đơn tự nguyện không tính lãi kể từ ngày 11/01/2006 là không trái với qui định của pháp luật và có lợi cho bị đơn nên cần được ghi nhận.

3. Về án phí:

Công ty TNHH TM Đông Đô phải chịu án phí theo quy định tại khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 70-CP ngày 14-6-1997 của Chính Phủ, tính trên số tiền phải thanh toán là 272.097.427 đồng. Tiền án phí là: 11.162.000 đồng.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điều 29, 34 và 35 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ các điều 71,73 và 233 Luật thương mại;

Căn cứ điều 290 Bộ luật dân sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 70-CP ngày 14-6-1997 của Chính Phủ,

Căn cứ điểm 1, mục III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của TAND TC – VKSND TC – Bộ Tư pháp – Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản;

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn Công ty TNHH TM Đông Đô phải thanh toán cho Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh số tiền còn nợ phát sinh từ các hợp đồng mua bán số 01/HĐMB-2004 ngày 02/01/2004 và số 43/XN/HĐMB/2004 ngày 01/04/2004 là 272.097.427 (hai trăm bảy mươi hai triệu không trăm chín mươi bảy ngàn bốn trăm hai bảy) đồng (trong đó nợ gốc là 230.592.031 đồng và lãi tính đến ngày 10/01/2006 là 41.505.396 đồng).

Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn không tính lãi kể từ ngày 11/01/2006.

2. Trách nhiệm thi hành án:

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

3. Về án phí:

Công ty TNHH TM Đông Đô phải chịu án phí sơ thẩm là 11.162.000 (mười một triệu một trăm sáu mươi hai ngàn) đồng, nộp tại Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty LT TP Tp. Hồ Chí Minh được nhận lại số tiền 6.010.036 (sáu triệu không trăm mười ngàn không trăm ba mươi sáu) đồng là tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 001260 ngày 14/02/2006 của Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

4. Quyền kháng cáo

Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

 

 

Tên bản án

Bản án số 97/2006/KDTM-ST Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English