TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN YÊN

TỈNH QUẢNG NINH

Số: 23/2017/QĐST-HNGĐ

CỘNGHOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tiên Yên, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 22/2017/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 4 năm 2017, giữa:

Chị Trần Hoàng Anh – sinh năm 1993 và anh Nguyễn Hồng Phong – sinh năm 1991; cùng địa chỉ: phố Đông Tiến I, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ vào Điều 212, Điều 213 và khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 55, Điều 57, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 05 tháng 6 năm 2017,

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 05 tháng 6 năm 2017 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly  hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

1.  Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: chị Trần Hoàng Anh và anh Nguyễn Hồng Phong.

2.  Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:

- Về con chung: chị Trần Hoàng Anh được quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung Nguyễn Trần Anh Thư – sinh ngày 27/10/2013; anh Nguyễn Hồng Phong được quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung Nguyễn Trần Gia Khánh – sinh ngày 12/02/2016 cho đến khi các con thành niên (đủ 18 tuổi). Chị Anh và anh Phong không ai phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Về tài sản chung: chị Trần Hoàng Anh và anh Nguyễn Hồng Phong tự thỏa thuận giải quyết với nhau. Anh chị không yều cầu Tòa án giải quyết.

-   Về án phí: chị Trần Hoàng Anh tự nguyện nộp 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm và được trả lại tiền chênh lệch 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng), được trừ và được trả lại vào số tiền tạm ứng án phí Tòa án chị đã nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0008109 ngày 17/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

3.  Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

 

 

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ninh;

- VKSND huyện Tiên Yên;

- Các đương sự;

- Chi cục THADS huyện Tiên Yên;

- UBND thị trấn Tiên Yên;

- Lưu hồ sơ vụ án, quyết định.

THẨM PHÁN

  

 

Lý Văn Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên bản án

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự số 23/2017/QĐST-HNGĐ

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English