QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 28/2014/KDTM-GĐT NGÀY 29/07/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 29 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thưong mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (nay là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, viết tắt VPBank), trụ sở tại 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do bà Lê Thị Mỹ Hạnh và ông Đỗ Văn Sáng làm đại diện theo Giấy ủy quyền 16/6/2009 của Tổng giám đốc Ngân hàng.

Bị đơn: Công ty TNHH Thiên Châu, có trụ sở tại tầng 3 nhà số 115, Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do bà Thị Bích Thủy - Giám đốc làm đại diện;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Nguyễn Dư; bà Phan Thị Trưa; có cùng địa chỉ tại 203/13 đường 2/4 phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Ông Nguyễn Anh Phó; có địa chỉ tại tầng 3 nhà số 115/14 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 18/6/2009 của nguyên đơn, lời trình bày của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì thấy:

Tại Hợp đồng tín dụng số 06-08/TC-NH-KD ngày 15/01/2008 VP Bank cho Công ty TNHH Thiên Châu vay số tiền 5.000.000.000 đồng để bổ sung vốn kinh doanh, lãi suất trong hạn 1,0625%/tháng , lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, thời hạn vay 12 tháng (từ 15/01/2008 - 15/01/2009). Thời hạn vay của môi lân rút vôn là 06 tháng được xác định trên từng giấy nhận nợ. Thời hạn của mỗi lần rút vốn không quá 12 tháng và ngày trả nợ cuối cùng không vượt quá 3 tháng so với ngày hiệu lực cuối cùng của hạn mức cấp tín dụng. Lãi trả hàng tháng vào ngày 26, trả gốc theo kỳ hạn của từng khế ước. Công ty có thể vừa rút tiên vừa trả nợ nhiêu lân nhưng dư nợ tại mọi thời diêm không vượt quá hạn mức 5.000.000.000 đồng. Tại Điều 5 của Họp đồng xác định tài sản đảm bảo cho Họp đồng bao gồm: toàn bộ đất và tài sản gắn liền với đất tại:

- Địa chỉ số 203/13 đường 2/4 phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh hòa do ông Nguyễn Dư và bà Phan Thị Trưa đứng tên sở hữu;

- Địa chỉ số 348 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Nguyễn Anh Phó và Bà Lê thị Bích Thủy đứng tên sở hữu;

- Địa chỉ số 115/14 tầng 3, đường Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa do Ông Nguyễn Anh Phó và bà Lê Thị Bích Thủy đứng tên sở hữu;

- Địa chỉ số 115/12 đường 2/4, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Ngô Hữu Tùng và bà Đặng thị Dạo đứng tên sở hữu

- Thửa đất số 1439, tờ bản đồ số 7 địa chỉ xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa do bà Nguyễn Thị Phỉ đứng tên sở hữu.

Theo các Họp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng thế chấp) số 069.01-07/TC-NH-KD ngày 09/02/2007, so 06-08/HDTC- TC ngày 29/02/2008, số 203-07/HDTC-CN ngay 21/5/2007, số 069.03-07/TC- NH-KD, số 069.02-07/TC-NH-KD ngày 09/02/2007 và phụ lục Hợp đồng số 203- 07/HDTC-CN ngày 14/01/2008 đã được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật thì xác định tài sản bảo đảm cho khoản vay trên gồm toàn bộ đất và tài sản găn liền với đất tại:

- Địa chỉ số 203/13 đường 2/4 phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh hòa do ông Nguyễn Dư và bà Phan Thị Trưa đứng tên sở hữu; (Theo Hợp đồng số 203-07/HDTC-CN ngày 21/5/2007, ông Dư, bà Trưa đảm bảo cho khoản vay tối đa là 1.600.000.000 đồng, Theo Phụ lục Hợp đồng 203-07/HDTC-CN ngàỵ 14/01/2008 thì ông bà tiếp tục sử dụng tài sản này thế chấp cho Ngân hàng đê đảm bảo cho khoản vay thêm của Công ty Thiên Châu là 1.800.000.000 đồng, tổng cộng là 3.400.000.000 đồng và các Họp đồng tín dụng phát sinh sau này...)

- Địa chỉ số 348 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Nguyễn Anh Phó và Bà Lê thị Bích Thủy đứng tên sở hữu; đảm bảo cho hạn mức vay tối đa là 1.800.000.000 đồng.

- Địa chỉ số 115/14 tầng 3, đường Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa do Ông Nguyễn Anh Phó và bà Lê Thị Bích Thủy đứng tên sở hữu; đảm bảo cho hạn mức vay tối đa là 100.000.000 đồng.

- Địa chỉ số 115/12 đường 2/4, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Ngô Hữu Tùng và bà Đặng thị Dạo đứng tên sở hữu; đảm bảo cho hạn mức vay tối đa là 230.000.000 đồng.

- Thửa đất số 1439, tờ bản đồ số 7 địa chỉ xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa do bà Nguyễn Thị Phỉ đứng tên sở hữu; đảm bảo cho hạn mức vay tối đa là 70.000.000 đồng

Thực hiện Hợp đồng, Ngân hàng đã giải ngân cho Công ty TNHH Thiên Châu thành nhiều lần theo các Đơn đề nghị vay vốn và nhận nợ (BI 14-21). Công ty Thiên Châu đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, các khoản nợ gốc và lãi đều không được thanh toán đúng hạn. số tiền nợ gốc Công ty Thiên Châu chưa thanh toán là 4.930.000.000 đồng, nợ lãi quá hạn tạm tính đến ngày 15/12/2009 là 885.074.141 đồng.

Ngày 18/6/2009, VP Bank khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Thiên Châu thanh toán tổng số tiền vốn gốc, lãi là 5.815.074.141 đồng. Trường họp Công ty TNHH Thiên Châu không trả nợ thì Ngân hàng yêu cầu Cơ quan thi hành án tỉnh Khánh Hòa tiến hành kê biên, bán tài sản thế chấp nêu trên.

Ngày 09/9/2009, VP Bank có Công văn số 80-2009/THN xin rút một phần yêu cầu kê biên và bán tài sản thế chấp tại địa chỉ số 115/12 đường 2/4, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Ngô Hữu Tùng và bà Đặng thị Dạo đứng tên sở hữu và quyền sử dụng đất và tài sản gắn liến với đất tại số 1439, tờ bản đồ số 7 địa chỉ xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa do bà Nguyễn Thị Phỉ đứng tên sở hữu.

Công ty TNHH Thiên Châu thừa nhận về việc ký kết và thực hiện Họp đồng tín dụng với VPBank, do kinh tế khó khăn nên chưa thanh toán nợ cho Ngân hàng, xin gia hạn thời gian để giải quyết.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Dư, bà Phan Thị Trưa thừa nhận có ký Họp đồng thế chấp để bảo lãnh nợ vay cho Công ty TNHH Thiên Châu nhưng do không đọc kỹ họp đồng bảo lãnh nên không biết số tiền đã bảo lãnh là bao nhiêu. Neu Công ty TNHH Thiên Châu không trả nợ được cho Ngân hàng thì yêu cầu Tòa án kê biên và bán tài sản riêng của vợ chồng ông Phó, bà Thủy. Ồng, bà không đồng ý để Ngân hàng và Tòa án kê biên tài sản là nhà đất tại địa chỉ số 203/13 đường 2/4 phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Nguyễn Dư và bà Phan Thị Trưa đứng tên sở hữu.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 16/2009/KDTM-ST ngày 15/12/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định:

1.Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của VP Bank, buộc Công ty TNHH Thiên Châu phải thanh toán cho VP Bank số tiền 5.815.074.141 đồng, trong đó nợ gốc 4.930.000.000 đồng, nợ lãi 885.074.141 đồng và các khoản lãi phát sinh theo họp đồng tín dụng đã ký tính từ ngày 16/12/2009 cho đến khi trả xong nợ gốc. Thời hạn thanh toán là ngay sau khi án có hiệu lực. ...Trường họp Công ty TNHH Thiên Châu không trả được khoản tiền trên cho VP Bank thì tài sản thế chấp được xử lý theo các cam kết của hợp đồng thế chấp tài sản mà hai bên đã ký hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự kê biên, bán tài sản để thi hành án, bao gồm nhà và đất tại:

- Địa chỉ số 203/13 đường 2/4 phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh hòa do ông Nguyễn Dư và bà Phan Thị Trưa đứng tên sở hữu;

- Địa chỉ số 348 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Nguyễn Anh Phó và Bà Lê thị Bích Thủy đứng tên sở hữu;

- Địa chỉ số 115/14 tầng 3, đường Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa do Ông Nguyễn Anh Phó và bà Lê Thị Bích Thủy đứng tên sở hữu;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 28/12/2009, Công ty TNHH Thiên Châu có Đơn kháng cáo với nội dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên.

Tại Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 51/2010/KDTM-QĐ ngày 28/9/2010, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nằng đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH Thiên Châu do bà Lê Thị Bích Thủy - Giám đốc Công ty làm đại diện với lý do, bị đơn đã được tống đạt hợp lệ nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt coi như từ bỏ việc kháng cáo theo khoản 2 Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự.

Ngày 30/3/2012, ông Phạm Đức Tấn có đơn khiếu nại đề nghị xem xét theo thục tái thẩm đối với Bản án ldnh doanh, thương mại sơ thẩm số 16/2009/KDTM-ST ngày 15/12/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa với lý do:

- Ngày 18/5/2005, vợ chồng ông là Phạm Đức Tấn , Nguyễn Thị Tố Mai (đã chết) đã mua diện tích đất là 153 m2 của vợ chồng ông Nguyễn Dư, bà Phan Thị Trưa với giá 300.000.000 đồng và 40 lượng vàng 96% nằm trong diện tích đất 634,6m2 tại địa chỉ số 203/13 đường 2/4 phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh hòa do ông Nguyễn Dư và bà Phan Thị Trưa đứng tên sở hữu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 06521 do ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cấp ngày 28/11/2005. Ông bà đã giao 40 lượng vàng và 200.000.000 đồng cho ông Dư, bà Trưa và hẹn trả nốt 100.000.000 đồng khi hoàn tất thủ tục và lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 18/5/2007, các bên đã ký Họp đồng chuyển nhượng tại Uy ban nhân dân phường Vạn Thăng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và được Chủ tịch phường chứng thực, ông Dư, bà Trưa cũng đã giao đất cho ông bà.

Tuy nhiên, sau đó ngày 15/01/2008 ông Dư, bà Trưa lại đem toàn bộ mảnh đất trên thế chấp cho VP Bank để làm tài sản bảo đảm cho các khoản nợ cho Công ty Thiên Châu mà ông, bà không hề biết. Tòa án cũng không triệu tập ông, bà tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyêt là không đúng.

Tại Quyết định kháng nghị số 55/2013/KDTM-KN ngày 14/9/2013, Chánhán Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 16/2009/KDTM-ST ngày 25/12/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam và bị đơn là Công ty TNHH Thiên Châu về phần xử lý tài sản bảo đảm như sau: “Trường hợp Công ty TNHH Thiên Châu không trả được khoản tiền trên cho Nệân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam thì tài sản thế chấp được xử lỷ theo các cam kết của hợp đồng thế chấp tài sản mà hai bên đã kỷ hoặc yêu cầu cơ quan Thỉ hành án dân sự kê biên, bán tài sản để thỉ hành án, bao gồm:

- Nhà đất địa chỉ sổ 203/13 đường 2/4, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Nguyên Dư và bà Phan Thị Trưa đứng tên sở hữu... ”

Đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án kinh doanh, thưong mại sơ thẩm số 16/2009/KDTM-ST ngày 15/12/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với phần xử lý tài sản bảo đảm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm lại phần đó theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân tối cao đã nhất trí với Quyết định kháng nghị số 55/2013/KDTM-KN ngàỵ 14/9/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các tài liệu gửi kèm theo đơn khiếu nại của ông Phạm Đức Tấn, thì thấy: Nhà và đất tại địa chỉ số 203/13 đường 2/4 phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuộc quyền sở hữu và sử dụng họp pháp của ông Nguyễn Dư và bà Phan Thị Trưa. Tuy nhiên, ngày 18/5/2007, vợ chồng ông Dư, bà Trưa đã bán một phần diện tích đất là 184m2 cho ông Phạm Đức Tấn, bà Nguyễn Thị Tố Mai. Họp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Dư, bà Trưa với ông Tấn, bà Mai đã được ủy ban nhân dân phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chứng thực. Ông Tấn, bà Mai đã thanh toán tiền và chỉ còn nợ 100.000.000 đồng. Ông Dư bà Trưa đã nhận tiền, có giấy giao kèo và sơ đồ hiện trạng thửa đất. Nhưng ngày 21/5/2007, ông Dư, bà Trưa lại đem thế chấp toàn bộ nhà, đất (cả phần đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông Tấn, bà Mai) nêu trên cho VP Bank là có dấu hiệu hình sự. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu cơ quan điều tra xem xét dấu hiệu hình sự và không triệu tập ông Tấn, bà Mai tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng vẫn quyết định xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm này là không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của ông Tấn, bà Mai, dẫn đến có quan hệ pháp luật liên quan với vụ án đã không được hội đồng xét xử xem xét, giải quyết.

Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập bà Lê Thị BíchThủy - Giám đốc Công ty y TNHH Thiên Châu hợp lệ đến lần thứ hai nhưng bà Thủy vẫn vắng mặt, coi như từ bỏ việc kháng cáo theo khoản 2 Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm là đúng.

Do đó, Quyết định kháng nghị số 55/2013/KN-KDTM ngày 14/9/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ để chấp nhận, cần hủy bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm đối vói phần tài sản nêu trên; giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 2 Điều 291; khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011);

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 16/2009/KDTM-ST ngày 15/12/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, vụ án tranh chấp họp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam với bị đơn là Công ty TNHH Thiên Châu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Dư, bà Phan Thị Trưa, ông Nguyễn Anh Phó về phần xử lý tài sản bảo đảm như sau: “Trường hợp Công ty TNHH Thiên Châu không trả được khoản tiền trên cho Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam thì tài sản thế chấp được xử lỷ theo các cam kết của hợp đồng thế chấp tài sản mà hai bên đã kỷ hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự kê biên, bản tài sản để thi hành án, bao gồm:

- Nhà đất địa chỉ số 203/13 đường 2/4, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khảnh Hòa do ông Nguyễn Dư và bà Phan Thị Trưa đứng tên sở hữu... ”

 

Tên bản án

Quyết định giám đốc thẩm 28/2014/KDTM-GĐT về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án