QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 30/2014/KDTM-GĐT NGÀY 29/07/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 29 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao mở phiên toà tái thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng thuê nhà giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Nội; có trụ sở tại số 24-26 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận H Kiếm, Hà Nội; do ông Hoàng Nhất Thống- Phó Tổng giám đốc Công ty làrdiện (theo Giấy ủy quyền số 59/UQ-TPHN ngày 5/5/2010).

Bị đơn: Ông Nguyễn Công Minh; trú tại phòng 9-10 B19 Thủ Lệ 2, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; có trụ sở tại số 221 B phố Trần Đăng Ninh, quận cầu Giấy, Hà Nội; do ông Bùi Mạnh Hùng-Chuyên viên Phòng quản lý nhà làm đại diện (theo Giấy ủy quyền sổ 4472/CTQL&PTN-QL ngày 29/12/201).

2. Công ty TNHH một thành viên Minh Anh-Đá và Vàng; có trụ sở tại số 51 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phô Hà Nội; do ông Nguyễn Công Minh-Giám đốc Công ty làm đại diện.

NHẬN THẤY

Theo nội dung đơn khởi kiện đề ngày 12/5/2010 vá các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thấy:

Ngày 29/12/2011, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội với bị đơn là ông Nguyễn Công Minh và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Minh Anh-Đá và Vàng. Tại phiên tòa này, ông Nguyễn Công Minh có mặt.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 08/01/2012, ông Nguyễn Công Minh có đơn kháng cáo toán bộ bản án sơ thẩm.

Tại Đơn kháng cáo dê ngày 08/01/2012, ông Minh thừa nhận: “Tôi nộp đơn tại Tòa án HK hồi 15h ngày 12/1/2012” . Như vậy, đơn kháng cáo của ông Minh được làm trong thời hạn 15 ngày theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/01/2012, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí kháng cáo số 14/TB-TA yêu cầu ông Nguyễn Công Minh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phải nộp tiền tạm ứng án phí kháng cáo là 200.000 đồng và nộp cho Tỏa án Biên lai nộp tiền tạm ứng án phí kháng cáo.

Ngày 16/01/2012, ông Nguyễn Công Minh nhận được Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí kháng cáo nêu trên và cùng ngày 16/01/2012, ông Nguyễn Công Minh đã nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án ngày 16/01/2012 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm).

Ngày 21/02/2012, ông Nguyễn Công Minh mới nộp lại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án ngày 16/01/2012 cho Tòa án.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2011/KDTM-ST ngày 29/12/2011, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội quyết định (tóm tắt):

“7. Chấp nhận yêu cẩu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội đổi với ông Nguyễn Công Minh.

2. Tuyến bố Hợp đồng thuê nhà số 05/HĐ-TPHB ngày 20/4/2009 giữa Cửa hàng thực phẩm Hàng Bè thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội và ông Nguyên Công Minh vô hiệu.

3. Buộc ông Nguyễn Công Minh và Công ty TNHH một thành viên Minh Anh Đá và Vàng phải bàn giao trả lại diện tích nhà tầng 1 sổ 51 phổ Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho Công ty TNHH Nhà nước mội thành viên Thực phâm Hà Nội mà Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội thuê (Theo Hợp đồng thuê nhà đất số 183/XNHK/HDDTN26/XD ngày 17/10/2011, đăng ký tại Sở Xây Dựng Hà Nội số 00405 ngày 24/10/2011).

4. Ghi nhận sự tự nguyên thanh toán sổ tiền 70.608.900 đồng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viền Thực phẩm HấNội cho ông Nguyễn Công Minh.

6. Dành quyền khởi kiện vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Công Minh trong vụ án án khác nếu có chứng cứ chứng minh và có yêu cầu”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn có quyết định về án phí, quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/01/2012, ông Nguyễn Công Minh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Minh Anh Đá và Vàng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

- Tại Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn số 05/2012/QĐ-PT ngày 30/3/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định (tóm tắt): Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của ông Nguyễn Công Minh đối với Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2011/KDTM-ST ngày 29/12/2011 về việc tranh chấp hợp đồng thuê nhà của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Sau khi có quyết định phúc thẩm, ông Nguyễn Công Minh có nhiều đơn dề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn nêu trên.

Ngày 17/4/2013 và ngày 3/5/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hả Nội có Công văn số 699/2013/CV-TA và số 898/TA-BC đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị số 69/2013/KDTM-KN ngày 18/11/2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn số 05/2012/QĐ-PT ngày 30/3/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Việc nộp đơn kháng cáo của dương sự và việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cũng là trong thời hạn theo quy dịnh của pháp luật. Tuy nhiên, thiếu sót của đương sự là nộp Biên lai thu tiền tạm ứng án phí chậm, lý do theo đương sự trình bày là do bị ốm đau phải nằm điều trị tại Bệnh viện.

Tòa án cấp phúc thẩm xác định đây là trường hợp kháng cáo quá hạn theo quy định tại tiểu mục 6.3 mục 6 phần I Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 4/8/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (tương ứng là mục 3 Điều 7 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đông Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) và không chấp nhận lý do kháng cáo quá hạn của đương sự trong trường hợp này là không đảm bảo quyền lợi chính đáng của đương sự.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào khoản 3 Điều 297; Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn số 05/2012/QĐ-PT ngày 30/3/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;

 

Tên bản án

Quyết định giám đốc thẩm 30/2014/KDTM-GĐT về việc tranh chấp hợp đồng thuê nhà

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án