QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 43/2014/KDTM-GĐT NGÀY 25/09/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 25 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán giữa:

Nguyên đơn: Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây; có trụ sở tại 14C An Hội, phường 13, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập khẩu Huỳnh Hương; có trụ sở tại ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

NHẬN THẤY

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 10/12/2009, lời trình bày của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án và các tài liệu chứng cử khác do nguyên đơn xuất trình thì thấy:

Ngày 15/8/2008, Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây (sau đây gọi tắt là Công ty Miền Tây) và Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập khấu Huỳnh Hương (sau đây gọi tăt là Công ty Huỳnh Hương) đã ký 03 họfp đông, gồm: Hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt thiết bị số 01-W/QH/0808 (sau đây gọi tắt là Họp đồng số 01), số 02-W/QH/0808 (sau đây gọi tắt là Họp đồng số 02) và số 03-W/QH/0808 (sau đâỵ gọi tắt là Hợp đồng số 03). Theo đó, Công ty Miền Tây cung cấp và lắp ráp thiết bị lạnh cho Công ty Huỳnh Hương, cụ thể làhệ thống tủ đông bán tiếp xúc (2 bộ), Model: FZ 316AS; Công suất cấp đông: 1 tấn/2-2.5h; số tấm Plate: 16 tấm; kích thước tủ 3m (D), 1.9m (R), 2.3m(C); khoảng cách tấm Plate: 90mm; kích thước tấm plate: 2.36m (D), 1.1 lm (R), 0.22m(T)...xuất xứ Malaysia; thiết bị điêu hòa không khí nhà xưởng, cụm máy nén, dàn lạnh...; thiết bị hệ thống kho lạnh, hệ thống lạnh.... Tổng giá trị của ba hợp đồng là là 193.600 USD (quy đổi ra Việt Nam đồng là 5.642.072.562 đồng).

Thực hiện 03 hợp đồng nêu trên, Công ty Miền Tây đã cung cấp và lắp ráp hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống thiết bị lạnh cho Công ty Huỳnh Hương. Hai bên đã tiến hành nghiệm thu 03 hợp đồng nêu trên vào ngày 27/8/2009 và Công ty Huỳnh Hương đã đưa hệ thống thiết bị vào sử dụng. Do Công ty Huỳnh Hương mới thanh toán được 2.500.000.000 đồng, còn nợ lại 3.073.082.562 đồng nên Công ty Miền Tây khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty Huỳnh Hương trả số tiền nợ gốc là 3.073.082.562 đồng và số tiền lãi do chậm thanh toán là 990.060.000 đồng; tổng cộng 4.063.142.562 đồng.

Công ty Huỳnh Hương thừa nhận lời trình bày của Công ty Miền Tây về 03 hợp đồng nêu trên cũng như số tiền còn thiếu và đưa ra lý do chậm thanh toán tiền là do Công ty Miền Tây chưa cung cấp hóa đơn tài chính; tài liệu lý lịch từng cụm máy nên cho rằng đấy không phải hàng hóa mới 100% xuất xứ từ Malaysia. Đồng thời, Công ty Huỳnh Hương yêu câu Công ty Miên Tây thanh toán số tiền 1.209.760.000 đồng với lý do Công ty Miền Tây lắp đặt hai tủ đông (tại hợp đồng số 01) không đúng thông số kỹ thuật, kích thước theo hợp đồng nên đã gây thiệt hại đến quá trình sản xuất và chi phí sửa chữa của Công ty Huỳnh Hương.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2011/KDTM-ST ngày 17/02/2011, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau quyết định:

Căn cứ các Điều 24, 34, 39, 40, 49, 50, 302,304, 317, 318, 319 Luật thương mại năm 2005, Điều 29, 33, 35, 131 Bộ luật tố tụng dân sự; Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, tuyên xử:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập khấu Huỳnh Hương.

- Chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập khẩu Huỳnh Hương đối với Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây.

- Buộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập khẩu Huỳnh Hương phải cỏ trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây số tiền là 1.863.322.562 đồng (Một tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu ba trăm hai mươi hai ngàn năm trăm sáu mươi hai đồng).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.Ngày 21/2/2011, Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngày 02/3/2011, Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập Huỳnh Hương kháng cáo xin giảm án phí.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 01/2011/KDTM-PT ngày 07/6/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định:

- Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây.

-  Sửa một phần Bản án sơ thẩm số 01/2011/KDTM-ST ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước.

- Áp dụng các Điều 40, 50, 55 và 318 Luật thương mại, xử:

Buộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập Huỳnh Hương có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây số tiền 2.163.322.562 đồng (Hai tỷ một trăm sáu mươi ba triệu ba trăm hai hai ngàn, năm trăm sáu mươi hai đồng).

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí.

Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây có đơn đề nghị xét lại bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm.                                                                                                          

Tại Quyết định kháng nghị số 20/KN-KDTM ngày 30/5/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 01/2011/KDTM-PT ngày 07/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây và bị đơn là Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập khẩu Huỳnh Hương. Đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 01/2011/KDTM-PT ngày 07/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm sổ 01/2011/KDTM-ST ngày 17/02/2011 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Xét lý do chưa thanh toán tiền của Công ty Huỳnh Hương đối với các Họp đồng số 02 và số 03 cùng ngày 15/8/2008. Thấy:

+ Công ty Huỳnh Hương không có khiếu nại gì về chất lượng hàng hóa đã đươc cung cấp và lắp đăt của hai hơp đồng này, chỉ đưa ra lý do chưa thanh toán

dứt điểm là do Công ty Miền Tây “chưa cung cấp hồ sơ lý lịch của các bình áp lực..., chưa cung cấp hóa đơn tài chỉnh ”.

+ Theo thỏa thuận tại khoản 4 Điều 3 của hai họp đồng nêu trên thì Công ty Miền Tây có trách nhiệm cung cấp các loại giấy tờ: Hồ sơ thiết bị, bản vẽ hệ thống và sơ đồ điều khiến điện; hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Tại Biên bản nghiệm thu và bàn giao Họp đồng số 02 và số 03 (lập ngày 27/8/2008), thể hiện:

Công ty Miền Tây đã cung cấp các loại giấy tờ: Hồ sơ thiết bị, bản vẽ hệ thống và sơ đồ điện điều khiển; Công ty Huỳnh Hương đã đưa thiết bị vào hoạt động, sử dụng.

Như vậy, Công ty Miền Tây đã cung cấp đầy đủ giấy tờ theo thỏa thuận trong hợp đồng; lý do chưa thanh toán hai Hợp đồng số 02 và số 03 của Công ty Huỳnh Hương như nêu trên là không có căn cứ.

+ Riêng đối với hóa đơn giá trị gia tăng của ba họp đồng (01, 02, 03) nêu trên: Công ty Miền Tây đã xuất hóa đơn vào các ngày 07/10/2009 (HĐ 01); ngày 08/10/2009 (HĐ 02); ngày 10/10/2009 (HĐ 03) và ngày 10/10/2009 (Dàn lạnh Model: PSM 309) nhưng chỉ mới giao bản photocoppy cho Công ty Huỳnh Hương vì Công ty Huỳnh Hương chưa thanh toán tiền.

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng do Công ty Huỳnh Hương thế chấp tài sản (là các hàng hóa do Công ty Miền Tây bán cho Công ty Huỳnh Hương) cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triến nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau nên Ngân hàng chưa chuyến tiền khi chưa đủ điều kiện là không đúng (vấn đề này không nằm trong phạm vi giải quyết vụ án này).

Cho nên việc Công ty Huỳnh Hương ngừng thanh toán tiền cho Công ty Miền Tây với lý do như nêu ở trên là không đúng quy định tại Điều 51 Luật Thương mại năm 2005. Lỗi thuộc về Công ty Huỳnh Hương. Công ty Huỳnh Hương phải thanh toán nợ gốc và tiền lãi do chậm thanh toán theo các hợp đồng này.

Đối với Hợp đồng số 01:

Theo hợp đồng, Công ty Miền Tây cung cấp và lắp đặt cho Công ty Hùynh Hương 2 bộ thiết bị SCF (Tủ đông bán tiếp xúc) Model FZ - 316AS xuất xứ Malaysia...

Theo tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Công ty Miền Tây đã cung cấp các tài liệu liên quan đên hai bộ thiết bị SCF (tủ đông bán tiếp xúc) như: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 05/06/2009 (của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh); Tờ khai người xuất khẩu (phía Malaysia); Giấy chứng nhận xuất xứ của hai máy đông gió bán tiếp xúc...; Thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật số 162/N5.4/TĐ ngày 02/7/2009 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn 1-LC, Công ty Miền Tây và Thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật số 166/N5.10/TĐ ngày 15/9/2010 gửi Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo các tài liệu nêu trên thì hai tủ đông gió bán tiếp xúc Model FZ 316AS có xuất xứ từ Malaysia; hàng mới 100%; có thông số kỹ thuật về cơ bản đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng; trừ kích thước bên ngoài tủ không phù họp thỏa thuận trong họp đồng (kích thước bên trong của sản phẩm là đúng quy định) nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tính năng kỹ thuật của hai tủ đông gió bán tiếp xúc này.

- Về công suất cấp đông: Theo họp đồng là 1000kg/2-2,5h. Theo tài liệu do Công ty Huỳnh Hương cung cấp: 960 kg/2h48phút. (Tài liệu này do Công ty Huỳnh Hương tự lập và được Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận (không phải là ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền) nên chưa đủ căn cứ để chấp nhận khiếu nại của Công ty Huỳnh Hương về công suất cấp đông; cần xem xét giải trình kỹ thuật ngày 18/5/2011 của Công ty Miền Tây (nếu cần thiết thì tham khảo ý kiến của chuyên gia về lĩnh vực này).

- Tại Biên bản nghiệm thu và bàn giao họp đồng số 01 (lập ngày 27/8/2009), Công ty Miền Tây và Công ty Huỳnh Hương đã thống nhất lập bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị lạnh với nội dung như sau:

Bên A (Công ty Miền Tây) đã hoàn thành việc lắp ráp hoàn chỉnh các thiết bị lạnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chủng loại như nội dung trong họp đồng giữa hai bên đã thỏa thuận.

Bên A đã cung các loại giấy tờ: Hồ sơ thiết bị, bản vẽ hệ thống và sơ đồ điện điều khiển đã đưa vào hoạt động.

Bên A đã đã bàn giao lại đầy đủ toàn bộ các thiết bị lạnh cho bên B tiếp nhận, bảo quản và vận hành.

Biên bản nghiệm thu của Hợp đồng số 01 được hoàn thành vào ngày 27/8/2009 ... dùng làm cơ sở cho việc thanh quyết toán giữa hai bên.

- Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ các Bảng đề nghị ngày 29/8/2009 và 03/9/2009 của Công ty Huỳnh Hương để cho rằng Công ty.y Huỳnh Hương đã có khiếu nại về hai tủ đông là chưa đủ căn cứ, vì Công ty MiềnTây không thừa nhận đã nhận được hai văn bản này. Công ty Huỳnh Hương xuất trình Biên bản giao nhận đề ngày 05/9/2009 để chứng minh đã giao hai tài liệu trên cho người có tên là Thảo; nhưng Công ty Miền Tây không thừa nhận người tên là Thảo là người của Công ty, Tòa án không lấy lời khai người có tên là Thảo là thu thập chưa đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Ngoài ra, không có chứng cử nào khác chửng minh cho yêu cầu của Công ty Huỳnh Hương.

Mặt khác, ngày 07/7/2010, Công ty Huỳnh Hương có văn bản đề nghị Công ty Miền Tây bảo hành một số công việc như hai tủ đông chạy thời gian không đạt; thiết bị đo đếm nhiệt độ bị hư toàn bộ, kho thành phẩm chạy không đạt nhiệt độ. (Tại Biên bản ngày 09/7/2010, Công ty Huỳnh Hương yêu cầu Công ty Miền Tây sửa chữa, thay thế bộ đồng hồ đo kiểm soát nhiệt của 02 tủ đông có model: FZ No 16AS (2721 + 2722); kiểm tra hệ thống kho lạnh...). Đây là yêu cầu của quá trình bảo hành theo thỏa thuận.

Ngày 23/9/2010, đại diện hai Công ty đã lập Biên bản xác nhận có nội dung thể hiện: Công ty Miền Tây đã: “Thay 02 bộ đồng hồ đo nhiệt cho hai tủ đông gió bán tiếp xúc ... ” (và một số phụ kiện khác) theo đúng yêu cầu của Công ty Huỳnh Hương.

-  Công ty Huỳnh Hương đã cùng Công ty Miền Tây lập biên bản nghiệm thu và đưa thiết bị vào khai thác, sử dụng, Công ty Huỳnh Hương có lỗi trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình; khiếu nại của Công ty Huỳnh Hương về các vi phạm của Công ty Miền Tây là chưa đủ căn cứ.

-  Công ty Huỳnh Hương chưa chứng minh được thiệt hại xẩy ra nhimg Tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty Miền Tây bồi thường cho Công ty Huỳnh Hương 909.760.000 đồng là chưa đủ căn cứ.

- Tòa án cấp phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu thanh toán tiền lãi do chậm thanh toán nợ của Công ty Huỳnh Hương cho Công ty Miền Tây là không đúng.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 291, khoản 3 Điều 297, Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự (đã được sửa đối, bố sung năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 01/2011/KDTM-PT ngày 07/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2011/KDTM-ST ngày 17/02/2011 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

Tên bản án

Quyết định giám đốc thẩm 43/2014/KDTM-GĐT ngày 25/09/2014 về tranh chấp hợp đồng mua bán

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án