QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 66/2014/KDTM-GĐT NGÀY 25/12/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 

TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 25 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á; có trụ sở tại 56-58 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; trụ sở Chi nhánh tại 63 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bị đơn: Ông Lê Thanh Thao - Chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ xây dựng sản xuất Toàn Thắng; có địa chỉ tại ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Thị Nhung và ông Lê Chí Thành cùng có địa chỉ tại ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 15/4/2011 và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án thì:

Ngày 02/8/2010, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây viết tắt là Ngân hàng) cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ xây dựng và sản xuất Toàn Thắng (sau đây viết tắt là Doanh nghiệp Toàn Thắng) vay 2.000.000.000 đồng theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số HM10/0046/VT và Họp đồng sửa đổi, bổ sung số HM10/0124/VT-SDBS ngày 25/11/2010; lãi suất vay được quy định trong từng giấy nhận nợ; thời hạn vay được ghi trên mỗi giấy nhận nợ, tối đa không quá 04 tháng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Ngân hàng đã giải ngân cho Doanh nghiệp Toàn Thắng số tiền 2.000.000.000 đồng theo Giấy nhận nợ số 02-2010- HM10/0046/VT ngày 08/12/2010; mục đích vay: bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh gỗ, thời hạn vay 04 tháng; lãi suất trong hạn tại thời điểm nhận nợ 18,5%/năm lãi suất được điều chỉnh 3 tháng/lần. Lãi suất điều chỉnh bằng lãi suất huy động 12 tháng lãi cuối kỳ bậc cao nhất của Ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh + biên độ 6,5%/năm; lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn.

Tài sản bảo đảm cho khoản tiền vay trên theo 03 họp đồng thế chấp, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Thanh Thao và bà Nguyễn Thị Nhung ký Hợp đồng thế chấp số VT10/0037/HĐĐB1 ngày 30/7/2010.

Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: thửa số 184+69, tờ bản đồ số 29+40; diện tích 6.441m2; đất trồng cây lâu năm. Do ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho bà Dương Thị Năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số p 813306 ngày 27/6/2000. Ngày 30/3/2006, được điều chỉnh mang tên bà Dương Thị Gần (do nhận thừa kế); Ngàỵ 31/8/2009, được điều chỉnh tiếp mang tên ông Lê Thanh Thao (do nhận chuyển nhượng); tổng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm tại một thời điểm không vượt quá 128.900.000 đồng.

2. Ông Lê Thanh Thao và bà Nguyễn Thị Nhung ký Hợp đồng thế chấp số VT10/0037/HĐĐB2 ngày 30/7/2010.

Tài sản thế chấp là:

- Quyền sử dụng đất tại ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thửa đất số 10; tờ bản đồ số 39; diện tích 3.234m2; đất trồng cây lâu năm. Do ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức cẩm theo Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất số AD 696567 ngày 09/11/2005. Ngày 06/10/2009 được điều chỉnh đứng tên ông Lê Thanh Thao (do nhận chuyển nhượng ngày 30/9/2009). Gia đình ông Cẩm đang khiếu nại đối với quyền sử dụng đất này.

- Quyền sử dụng đất tại ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thửa đất số 525, tờ bản đồ số 40; diện tích 1.040m2; đất trồng cây lâu năm. Do ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vung Tàu cấp cho ông Lê Thanh Thao theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 185968 ngay 01/11/2007.

- Quyền sử dụng đất tại ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thửa đất số 97, tờ bản đồ số 16; diện tích 554m2. Do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho ông Võ Long Hồ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 671838 ngày 01/12/2005; ngày 04/4/2006 điều chỉnh mang tên bà Phan Thị Sen và ông Phạm Văn Bảỵ; ngày 06/10/2009, tiếp tục điều chỉnh đứng tên ông Lê Thanh Thao (do nhận chuyển nhượng), tổng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm tại một thời điểm không vượt quá 508.200.000 đồng.

3. Ông Lê Chí Thành ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba số VT10/0037/HĐĐB3 ngày 30/7/2010.

Tài sản thế chấp là:

-  Quyền sử dụng đất tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thửa đất số: 27, tờ bản đồ số 38; diện tích 3.809m2. Do ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho ông Lê Chí Thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BC 454167 ngày 06/7/2010.

-  Quyền sử dụng đất tại ấp Sông Xoài 3, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; thửa đất số 279, tờ bản đồ số: 07; diện tích 4834m2. Do UBND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho ông Lê Chí Thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất so BC 454168 ngày 06/7/2010.

-  Quyền sử dụng đất tại ấp 1, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thửa đất sổ 503, tờ bản đồ số: 27; diện tích 1749m2. Do ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho ông Lê Chí Thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BC 454166 ngày 06/7/2010, tổng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm tại một thời điểm không vượt quá 1.362.900.000 đồng.

Ba hợp đồng thế chấp nêu trên đều được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện hợp đồng, do Doanh nghiệp Toàn Thắng không trả nợ đúng như đã thỏa thuận trong họp đồng, nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Doanh nghiệp Toàn Thắng thanh toán tổng số tiền là 2.132.457.051 đồng; trong đó số tiền nợ gốc là: 2.000.000.000 đồng, lãi trong hạn: 95.916.667 đồng, lãi quá hạn: 34.166.667 đồng, lãi phạt: 2.373.717 đồng. Trong trường hợp Doanh nghiệp Toàn Thăng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì đê nghị phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Bị đơn ông Lê Thanh Thao - Chủ Doanh nghiệp Toàn Thắng và người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lê Chí Thành không có văn bản trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Nhung là (vợ của ông Thao) trình bày: Vợ chồng bà có ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đại Á để vay với số tiền 2.000.000.000 đồng và đã nhận đủ số tiền này, khi vay tiền có thế chấp tài sản gồm 07 giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và tài sản khác găn liền với đât theo các Họp đông thê châp như đại diện Ngân hàng trình bày.

Bà xác nhận vợ chồng bà đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký, bà đề nghị ngân hàng cho thời gian để chồng bà làm ăn thu xếp tiền trả nợ cho ngân hàng. Neu không trả được nợ cho Ngân hàng hàng, bà đồng ý phát mãi các tài sản thế chấp.

Hiện nay, chồng bà là ông Thao và em chồng là ông Thành đang làm ăn xa, bà có thông báo cho hai ông vệ việc Tòa án thụ lý vụ án để giải quyết bằng điện thoại, ông Thao có thông báo sẽ sắp xếp về giải quyết nhưng đến thời điểm xét xử vụ án vẫn không có mặt.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 35/2011/KDTM-ST ngày 19/7/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định:

“Xử: Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á do Chi nhánh Bà Rịa — Vũng Tàu đại diện.

Buộc ông Lê Thanh Thao — Chủ DNTN thương mại và dịch vụ xây dựng sản xuất Toàn Thẳng trả cho Ngân hàng TMCP Đại Á do Chi nhánh Bà Rịa — Vũng Tài đại diện, tiền vốn là 2.000.000.000 đồng, lãi trong hạn ỉà 95.916.667 đồng, lãi phạt 2.373.717 đồng, lãi quá hạn 223.791.667 đồng, tính đến ngày 19/7/2011, theo Hợp đồng tín dụng sổ HM10/0046/VT ngày 02/8/2010, được ký kêt giữa ông Lê Thanh Thao - Chủ DNTN thương mại và dịch vụ xây dựng sản xuất Toàn Thắng với Ngân hàng TMCP Đại Á do Chỉ nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đại diện.

Nếu óng Thao không trả được nợ và bà Nhung, ông Thành cũng không thanh toán được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án bán đấu giả tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất 6.44lm2 thuộc thửa 184+69, tờ bản đồ số 29+40, TT.Ngãỉ Giao, huyện Châu Đức, do bà Dương Thị Năm đứng tên (Bà Dương Thị Gần được thừa kế ngày 30/6/2006, ông Lê Thanh Thao nhận chuyển nhượng của bà Gần ngày 02/10/2009); quyền sử dụng đất 3.234m2 thuộc thửa 10, tờ bản đồ sổ 39, ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, do ông Nguyễn Đức cẩm đứng tên (ông Lê Thanh Thao nhận chuyến nhượng của ông Cẩm ngày 06/10/2009); quyền sử dụng đất 1.040m2 thuộc thửa 525, tờ bản đố sổ 40, ấp 4 xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, do ông Lê Thanh Thao đứng tên; quyền sử dụng đất 554m2 thuộc thửa 97, tờ bản đo sổ 16, ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, do ông Võ Long Hồ đứng tên (ông Lê Thanh Thao nhận chuyển nhượng của ông Hồ ngày 06/10/2009); quyền sử dụng đất 3.809m thuộc thửa 27 tờ bản đồ số 38 xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành do ông Lê Chí Thành đứng tên; quyền sử dụng đất 4.834m2 thuộc thửa 279, tờ bản đồ số 07, ấp Sông Xoài 3, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, do ông Lê Chí Thành đứng tên; quyên sử dụng đất 1.749m2 thuộc thửa 503, tờ bản đồ sổ 27, ấp ỉ, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, do ông Lê Chí Thành đứng tên.

Ông Lê Thanh Thao - Chủ DNTN thương mại và dịch vụ xây dựng sản xuất Toàn Thắng tiếp tục trả vốn và lãi cho Ngân hàng theo họp đông đã ký kêt cho đến khi thanh toán hết nợ”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, gia đình ông Nguyễn Đức cẩm gồm: ông Nguyễn Đức Cẩm, bà Võ Thị Vân (là vợ của ông cẩm) và chị Nguyễn Thị Phượng, chị Nguyễn Thị Hoa, anh Nguyễn Đức Hoàng, anh Nguyễn Đức Cường (là con của ông Cẩm và bà Vân) có đơn đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đổi với bản án sơ thẩm nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị sổ 34/2014/KN-KDTM ngày 05/8/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 35/2011/KDTM-ST ngày 19/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề nghị Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định buộc ông Lê Thanh Thao - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng phải trả Ngân hàng số tiền gốc là 2.000.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 95.916.667 đồng, tiền lãi quá hạn là 223.791.667 đồng tính đến ngày 19/7/2011 là có căn cứ. Còn số tiền phạt chậm trả lãi 2.373.717 đồng thấy: việc phạt lãi chậm trả có được chấp nhận hay không thì hiện nay đang chờ hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần giải thích để Ngân hàng xem xét có tiếp tục yêu cầu Tòa án buộc ông Thao - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng phải trả khoản tiền lãi phạt chậm trả hay không. Neu Ngân hàng không yêu cầu thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Neu Ngân hàng vẫn yêu cầu phạt chậm trả lãi thì Tòa án nên tách yêu cầu phạt chậm trả lãi ra để giải quyết riêng bằng một vụ án khác khi có hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với việc xử lý tài sản thế chấp, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định ông Thao không trả được nợ và bà Nhung, ông Thành cũng không trả được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án bán đẩu giá các tài sản thế chấp sau đây để Ngân hàng thu hồi nợ là có căn cứ, gồm:

-  Quyền sử dụng 1.040m2 đất, thuộc thửa đất số 525, tờ bản đồ số 40 tại ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng tên ông Lê Thanh Thao;

- Quyền sử dụng 3.809m2 đất, thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 38 tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyền sử dụng 4.834mđất, thuộc thửa đất số 279, tờ bản đồ số 07 tại ấp Sông Xoài 3, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyền sử dụng 1.749m2 đất, thuộc thửa đất số 503, tờ bản đồ số 27 tại ấp 1, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ba quyền sử dụng đất này đều đứng tên ông Lê Chí Thành.

Đối với quyền sử dụng 3.234m2 đất, thuộc thửa đất số 10; tờ bản đồ số 39 tại ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; (ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức cẩm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 696567 ngày 09/11/2005. Ngày 02/10/2009 được điêu chỉnh đứng tên ông Lê Thanh Thao do nhận chuyển nhượng) do ông Lê Thanh Thao, bà Nguyễn Thị Nhung thế chấp cho Ngân hàng theo Họfp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số VT10/0037/HĐĐB2 ngày 30/7/2010. Nhưng trong đơn đề nghị giám đốc thẩm, gia đình nhà ông Câm cho răng gia đình Ong không ai ký hợp đông ủy quyên hay hợp đồng chuyển nhượng cho ông Lê Thanh Thao.

Theo tài liệu xác minh: Biên bản xác minh ngày 02/7/2014 của Địa chính xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Biên bản lấy lời khai ngày 03/7/2014 của vợ chồng ông cẩm, bà Văn (Vân); vợ chồng chị Thái, anh Phương (cháu ông cẩm); vợ chồng chị Loan, anh Phúc (là con ông Cẩm), vợ chồng anh Lý (con ông cẩm) đều thể hiện trên diện tích 3.234 m2 đất, thuộc thửa số 10, tờ bản đồ số 39 nêu trên có 03 căn nhà và nhiều cây điều, tiêu, cụ thể: ông Nguyễn Đức cẩm và vợ là bà Võ Thị Văn (Vân) đã viết giấy bán cho vợ chồng chị Võ Thị Thái, anh Nguyễn Hoàng Phương (cháu của ông cẩm, gia đình gồm có 04 người) diện tích 215m2đất; vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan, anh Nguyễn Cảnh Phúc (con của ông cấm, bà Văn (Vân), gia đình gồm có 04 người) một phần diện tích chiều ngang là 5m, chiều dài là 43m; ông cấm và bà Văn (Vân) viết giấy cho anh Nguyễn Xuân Lý (con của ông cẩm, bà Văn (Vân); gia đình có 05 người, gồm vợ chồng anh Lý, mẹ, em gái anh Lý và con) một phần diện tích đất với chiều ngang là 6m, chiều dài là 47m. Tất cả giấy bán đất và giấy cho đất của ông cấm, bà Văn (Vân) đều có xác nhận của úy ban nhân dân xã Hắc Dịch. Các gia đình này đều đã xây nhà cấp 4 kiên cố từ những năm 2005, 2006, 2007 và đã sinh sống từ đó đến nay. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án không xác minh làm rõ để đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quán trong vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, không đảm bảo quyền, lợi ích họp pháp của họ.

Đồng thời, đối với quyền sử dụng đất của bà Sen, ông Bẩy và bà Gần thể hiện đã chuyển nhượng cho ông Thao theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hiện nay không ai có ý kiến gì. Nhưng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Công văn số 580/PC45-D9 ngày 30/8/2013 đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét tạm hoãn thi hành án đối với Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 35/2011/KDTM-ST ngày 19/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết (tại Văn bản số 607/CTHA ngày 28/4/2014) Cục thi hành án mới kê biên các quyền sử dụng đất đứng tên ông Thao, ông Thành không có tranh chấp để thi hành án, cụ thể:

- Quyền sử dụng diện tích 1.040m2 đất, thuộc thửa đất số 525, tờ bản đồ số 40; tọa lạc tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Lê Thanh Thao đúng tên;

- Quyền sử dụng 1.749m2 đất, thuộc thửa đất số 503, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại ấp 1, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do ông Lê Chí Thành đứng tên;

- Quyền sử dụng 4.834m2 đất, thuộc thửa đất số 297, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại xã sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do ông Lê Chí Thành đứng tên. Còn các quyên sử dụng đât chưa kê biên theo đê nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tòa án cấp sơ thẩm cần thu thập các tài liệu, chứng cứ để làm rõ Hợp đồng chuyển nhuợng quyền sử dụng đất ngày 30/9/2009, giữa vợ chồng ông Nguyễn Đức cẩm và vợ là bà Võ Thị Văn (Vân) với ông Lê Thanh Thao vê việc vợ chồng ông cẩm, bà Văn (Vân) chuyên nhượng diện tích 3.234m2 đât tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Trảng Lớn nêu trên cho ông Lê Thanh Thao có thật hay không? Hợp đồng chuyên nhượng này có chữ ký của ông Câm, bà Văn (Vân) và ông Thao, có xác nhận của Phòng công chứng sô 1 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng vợ chông ông Câm, bà Văn (Vân) khai không chuyển nhượng cho ông Thao, vậy chữ ký của ông cẩm, bà Văn (Vân) trong Hợp đồng chuyên nhượng quyền sử dụng đất ngày 30/9/2009 là thật hay giả thì chưa được làm rõ.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011);

QUYẾT ĐỊNH

1- Hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 35/2011/KDTM-ST ngày 19/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tên bản án

Quyết định giám đốc thẩm 66/2014/KDTM-GĐT ngày 25/12/2014 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án