QUYỀN NUÔI CON TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ

Cơ sở pháp lý:
- Luật hôn nhân gia đình năm 2014
- Luật hộ tịch 2015

Theo nội dung pháp luật Việt Nam, chúng ta có thể rút ra một số lưu ý như sau:
1.  Việc nuôi dưỡng và chăm sóc con sau ly hôn do vợ và chồng tự thoả thuận.

2. Trong trường hợp không thoả thuận được thì toà án sẽ quyết định trên cơ sở:
- Cân nhắc lợi ích mọi mặt của con 
- Cần phải hỏi ý kiến của con từ 7 tuổi trở lên khi quyết định giao con cho cha/mẹ nuôi
- Con dưới 36 tháng giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp mẹ không đủ điều kiện hoặc theo thoả thuận khác giữa vợ và chồng.

Vấn đề đặt ra ở đây là trong những vụ án tranh chấp quyền nuôi con giữa vợ và chồng khi toà án cân nhắc mọi mặt quyền lợi cho người con thì toà thường xem xét các khí cạnh nào. Chúng tôi thực hiện thống kê từ thực tiễn xét xử như sau:

1. Theo sự thoả thuận của các bên:
 04/2017/HNGĐ-ST ngày 20/07/2017 Bản án ly hôn và tranh chấp nuôi con của TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

2. Tính ổn đinh
Các toà thường có xu hướng giao con cho người đã và đang trực tiếp nuôi dưỡng đứa trẻ để tránh làm xáo trộn đến sinh hoạt chung của trẻ.

Bản án số: 27/2017/HNGĐ-ST Ngày: 07/7/2017 “V/v tranh chấp ly hôn, nuôi con chung của TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

 31/2017/HNGĐ-ST ngày 07/06/2017 Bản án ly hôn,tranh chấp nuôi con của Toà án Nhân dân Huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

3. 
-
Tên bản án

Quyết định quyền nuôi con trong vụ án ly hôn trong thực tiễn xét xử các vụ án ly hôn

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English