QUYẾT ĐỊNH TÁI THẨM 45/2014/DS-TT NGÀY 19/02/2014 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Họp phiên tòa ngày 19/02/2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao để xét xử tái thẩm vụ án dân sự" Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Cụ Nguyễn Thị Chiêm, sinh năm 1924; trú tại tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

BỊ đơn: Bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1957; trú tại tổ 21, phường Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Vũ Hồng Hòa, sinh năm 1956; trú tại tổ 21, phường Minh Khai, phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Theo Quyết định kháng nghị số 554/2013/KN-DS ngày 09/12/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 11/2010/DS-PT ngày 17/12/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

NHẬN THẤY

Theo Đơn khởi kiện ngày 19/3/2010 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn - cụ Nguyễn Thị Chiêm trình bày: Vào năm 2007, cụ và vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm, ông Vũ Hồng Hòa trú tại tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang có tranh chấp về quyền sử dụng đất. Việc tranh chấp về diện tích đất đã được Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang giải quyết. Cụ thể: Tại Bản án sơ thẩm số 14/2007/DSST ngàỵ 26/10/2007 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang và tại Bản án phúc thẩm số 04/2008/DSPT ngày 29/4/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã quyết định: Toàn bộ diện tích đất 1.129m2 có ranh giới: phía Đông giáp đất nhà ông Cán Xo; phía Tây giáp đường đi (nay là đường Nguyễn Văn Cừ); phía Bắc giáp đất ông Đạt; phía Nam giáp đất ông Nhỏ ở to 1 tiếu khu Minh Khai nay là to 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, mua của ông Vũ Ngọc Chỉ và bà Nguyễn Thị Hường tại thời điếm chuyển nhượng năm 1979 có giá trị là 1.950 đồng (một nghìn chín trăm năm mươi đồng) thuộc quyền sở hữu chung của cụ Nguyễn Thị Chiêm và vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm, ông Vũ Hồng Hòa (trong đó cụ Chiêm có 1.680 đồng; vợ chồng bà Tâm, ông Hòa có 270 đồng). Do tại thời điểm đó cụ chỉ đề nghị Tòa án xác định diện tích đất trên là thuộc quyền sử dụng chung theo phần. Nay cụ đề nghị Tòa án giải quyết chia toàn bộ diện tích đất trên theo tỷ lệ tiền của mỗi bên bỏ ra mua, nhưng cụ chỉ yêu cầu được chia một phần đất phía trong có diện tích 324,71m2 giáp đằng sau nhà ông Trần Văn Bao và nhà bà Nguyễn Thị Tâm.

Bị đơn - bà Nguyễn Thị Tâm trình bày: Đối với diện tích đất 1.129m2 tại tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang mà cụ Chiêm đang tranh chấp với bà là thuộc quyền sử dụng của bà, bà đã được úy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do cụ Chiêm tranh chấp với bà nên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà. Đến năm 2007, Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã quyết định. Tại Bản án sơ thấm số 14/2007/DSST ngày 26/10/2007 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang và tại Bản án phúc thẩm số 04/2008/DSPT ngày 29/4/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã quyết định: có nội dung như trình bày nêu trên của cụ Chiêm là đúng nhưng bà không nhất trí với quyết định của hai bản án nói trên, do vậy cuối năm 2008 bà đã có đơn khiếu nại theo trình tự giám đốc thấm lên Tòa án nhân dân tối cao. Hiện tại, Tòa án nhân dân tối cao chưa giải quyết đơn của bà, nên bà không nhất trí chia đất theo yêu cầu của cụ Chiêm. Trong quá trình giải quyêt vụ án, bà Tâm yêu cầu cụ Chiêm rút đon khởi kiện đế gia đình tự thỏa thuận, khi đó cụ Chiêm muốn sử dụng diện tích đất nào thì tùy, nếu cụ Chiêm không rút đơn khởi kiện thì bà sẽ không chấp nhận yêu cầu của cụ Chiêm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - ông Vũ Hồng Hòa trình bày: ông hoàn toàn nhất trí với lời khai của cụ Chiêm và đề nghị Tòa án giải quyết theo yêu cầu của cụ Chiêm, ông nhất trí chia cho cụ Chiêm phần diện tích đât phía sau nhà ông Trần Văn Bao và bà Nguyễn Thị Tâm.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2010/DSST ngày 07/9/2010, Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), tỉnh Hà Giang quyết định:

- Giao cho cụ Nguyễn Thị Chiêm trú tại số 21, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), tỉnh Hà Giang được quản lý sử dụng thửa đất có diện tích 324,7 lm2 tại tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), có ranh giới là: Chiều rộng phía trước (phíaTây) 13,54m giáp nhà ông Trần Văn Bao và nhà bà Nguyễn Thị Tâm; chiều rộng phía sau (phía Đông) 9,14m giáp nhà ông Thượng Phúc Vĩnh (nay là nhà may Trung Dũng); chiều sâu phía bên phải từ ngoài vào (phía Nam) 29,Im giápđất nhà bà Vũ Thị Bình; chiều sâu phía bên trái nhìn từ ngoài vào (phía Bắc) 34,64m giáp đất nhà ông Nông Văn Hùng và nhà ông Hà.

Giao cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm, ông Vũ Hồng Hòa trú tại tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) được quản lý sử dụng 02 (hai) thửa đất tại tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) có diện tích và ranh giới cụ t hể như sau:

Thửa thứ nhất: Diện tích là 135,38m2 có chiều rộng phía trước (phía Tâỵ) 4,5m giáp đường Nguyễn Văn Cừ; chiều rộng phía sau (phía Đông) 4,5m giáp đất nhà bà Chiêm được chia; chiều sâu phía bên phải nhìn từ ngoài vào (phía Nam) 31,08m giáp đường bê tông; chiều sâu phía bên trái nhìn từ ngoài vào (phía Băc) 30m giáp nhà ông Trần Văn Bao.

Thửa thứ hai: Diện tích là 123,68m2 có chiều rộng phía trước (phía Tây) 04m giáp đường Nguyễn Văn Cừ; chiều rộng phía sau (phía Đông) 3,74m giáp đất nhà ông Hoàng Việt Tiến; chiều sâu phía bên trái nhìn từ ngoài vào (phía Bắc) 31,48m giáp đường bê tông; chiều sâu phía bên phải nhìn từ ngoài vào (phía Nam) 31,08m giáp nhà ông Nguyễn Mạnh Tuấn.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 21/9/2010, bà Nguyễn Thị Tâm có đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm nêu trên.

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 11/2010/DS-PT ngày 17/12/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định:

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2010/DSST ngày 07/9/2010 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), tỉnh Hà Giang.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng khác.

Sau khi xét xử phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Tâm có đơn đề nghị xem xét lại Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định kháng nghị số 554/2013/KN-DS ngày 09/12/2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đổi với Bản án dân sự phúc thấm sổ 11/2010/DS-PT ngày 17/12/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang. Đồ nghị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử tái thấm hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2010/DSST ngày 07/9/2010 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang (nay là thành phổ Hà Giang), tỉnh Hà Giang; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa tái thẩm ngày 19/02/2014, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng tái thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị nêu trên của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ý kiến của Kiểm sát viên và sau khi thảo luận,

XÉT THẤY

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm (Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2007/DSST ngày 26/10/2007) vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là cụ Nguyễn Thị Chiêm với bị đơn là bà Nguyễn Thị Tâm; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Vũ Hồng Hòa (chồng bà Tâm). Sau đó, bà Tâm kháng cáo. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 04/2008/DSPT ngày 29/4/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xác định: “Toàn bộ diện tích đất 1.129m2 có ranh giới: phía Đông giáp đất nhà ông Cán Xo; phía Tây giáp đường đi (nay là đường Nguyễn Văn Cừ); phía Bắc giáp đất ông Đạt; phía Nam giáp đất ông Nhỏ ở tổ 1 tiểu khu Minh Khai nay là tố 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, mua của ông Vũ Ngọc Chỉ và bà Nguyễn Thị Hường tại thời điếm chuvến nhượng năm 1979 có giá trị là 1.950 đồng thuộc quyền sở hữu chung của cụ Nguyễn Thị Chiêm và vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm, ông Vũ Hồng Hòa (trong đó cụ Chiêm có 1.680 đồng; vợ chồng bà Tâm, ông Hòa có 270 đồng)”. Sau khi Tòa án cấp phúc thẩm xét xử phúc thẩm, bà Tâm có đơn đề nghị giám đốc tham Bản án phúc thấm nêu trên.

Do Bản án phúc thẩm số 04/2008/DSPT ngày 29/4/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang chưa chia cho cụ Chiêm quyền sử dụng đất theo phần tiền của cụ đã góp để nhận chuyển nhượng đất của ông Chỉ, bà Hường trong tổng diện tích đất tranh chấp nên ngày 19/3/2010, cụ Chiêm có đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản (quyền sử dụng đất) theo tỷ lệ tiền của cụ đã đóng góp với bà Tâm, ông Hòa. Khi giải quyết yêu cầu khởi kiện này của cụ Chiêm Tòa án cấp sơ thấm (Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2010/DSST ngày 07/9/2010 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), tỉnh Hà Giang) và Tòa án cấp phúc thấm (Bản án dân sự phúc thẩm số 11/2010/DS-PT ngày 17/12/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang) đã căn cứ vào quyết định của Bản án phúc thấm số 04/2008/DSPT ngày 29/4/2008 trước đây của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang để chia cho cụ Chiêm quản lý 324,71m2 đất và chia cho bà Tâm, ông Hòa hai thửa đất, một thửa có diện tích 135,38m2, một thửa có diện tích 123,68m2.

Tuy nhiên, tại Quyết định kháng nghị số 245/2011/KN-DS ngày 15/4/2011, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với Bản án dân sự phúc thấm sô 04/2008/DSPT ngày 29/4/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang. Tại Quyết định giám đốc thẩm số 545/2011/DS-GĐT của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao quyết định hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 04/2008/DSPT ngày 29/4/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang và Bản án dân sự sơ tham so 14/2007/DSST ngày 26/10/2007 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. Như vậy, cơ sở đế Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết việc phân chia quyền sử dụng đất theo Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2010/DSST ngày 07/9/2010 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang,tỉnh Hà Giang và theo Bản án dân sự phúc thẩm số 11/2010/DS-PT ngày 17/12/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang cho cụ Chiêm, bà Tâm, ông Hòa đã không còn căn cứ pháp luật để áp dụng và đây là tình tiết mới có thể làm thay đổi bản chất của việc giải quyết vụ án, bởi vì cho đến nay bà Tâm vẫn cho rằng vợ chồng bà là người nhận chuyển nhượng và trực tiếp thanh toán cho ông Chỉ, cụ Chiêm không đóng góp tiền.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 291, khoản 3 Điều 297, Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH

- Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 554/2013/KN-DS ngày 09/12/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 11/2010/DS-PT ngày 17/12/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang và hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2010/DSST ngày 07/9/2010 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), tỉnh Hà Giang về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là cụ Nguyễn Thị Chiêm với bị đơn là bà Nguyễn Thị Tâm và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Vũ Hồng Hòa.

 

Tên bản án

Quyết định tái thẩm 45/2014/DS-TT ngày 19/02/2014 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English