Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ (điều 124 - Bộ luật hình sự 2015)

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Tên bản án

Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ (điều 124 - Bộ luật hình sự 2015)

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English