Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT

KHOA HTTT KINH TẾ

Mã đề thi: 05

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

Môn thi: Luật hành chính Việt Nam

Hệ: VLVH - CB

Thời gian làm bài 90 phút, không kể
thời gian giao đề

 

Họ và tên: ……………………………………… Số báo danh……………………

 

Câu 1. (6 điểm) Anh/chị hãy nêu những tiêu chí xác định vị trí pháp lý của cơ quan nhà nước. Cho 1-2 ví dụ minh họa.

Câu 2. (4 điểm) Anh/chị hãy phân biệt quản lý hành chính nhà nước với quản lý nhà nước. Cho ví dụ minh họa.

 

Đáp án:

Câu 1. (6 điểm) Anh/chị hãy nêu những tiêu chí xác định vị trí pháp lý của cơ quan nhà nước. Cho 1-2 ví dụ minh họa.

1.1. Khái niệm (1 điểm)

1.2. Tiêu chí xác định vị trí pháp lý của cơ quan nhà nước (2 điểm)

1.3. Ví dụ minh họa (3 điểm)

 

Câu 2. (4 điểm) Anh/chị hãy phân biệt quản lý hành chính nhà nước với quản lý nhà nước. Cho ví dụ minh họa.

2.1. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước (1 điểm)

2.2. Sự giống nhau quản lý hành chính nhà nước với quản lý nhà nước (1 điểm)

2.3. Sự khác nhau quản lý hành chính nhà nước với quản lý nhà nước (1 điểm)

2.4. Ví dụ minh họa (1 điểm)

  

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Môn thi Luật hành chính Việt Nam

Tác giả
Tạp chí TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Năm xuất bản 2017
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ