Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT

KHOA HTTT KINH TẾ

Mã đề thi: 01

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

Môn thi: Luật hành chính Việt Nam

Hệ: VLVH - CB

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

 

Họ và tên: …………………………………………………..… Số báo danh…………………

 

Câu 1. Phân biệt hình thức thi tuyển với hình thức xét tuyển. Đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức  (6 điểm)

Câu 2. Anh/chị hãy cho biết theo Hiến pháp 1992 hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước gồm có những cơ quan nào? (4 điểm)

           

Đáp án:

Câu 1. (6 điểm) Phân biệt hình thức thi tuyển với hình thức xét tuyển. Đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức

1.1. Hình thức thi tuyển (1,5 điểm)

 

1.2. Hình thức xét tuyển (1,5 điểm)

1.3. Đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức (3 điểm)

            - Ưu điểm

            - Tồn tại

Câu 2. Anh/chị hãy cho biết theo Hiến pháp 1992 hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước gồm có những cơ quan nào? (4 điểm)

 

Theo Hiến pháp 1992 hệ thống các CQ HCNN gồm có:

- Cơ quan HCNN cao nhất là Chính phủ.

- Cơ quan HCNN ở TW (các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ).

- Cơ quan HCNN ở địa phương (UBND các cấp, các sở, phòng, ban của UBND).

 

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Môn thi: Luật hành chính Việt Nam

Tác giả KHOA HTTT KINH TẾ
Tạp chí TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ