Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

Câu I (3 điểm):

Anh chị hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích:

1 – Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thủ tục sửa đổi Hiến pháp được tiến hành như thủ tục sửa đổi một đạo luật thông thường.

2 – Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước gián tiếp thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

3 – Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo.

Câu II (3 điểm): Trình bày những khuynh hướng lập hiến chủ yếu ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cho ý kiến nhận xét của Anh chị về từng khuynh hướng vừa nêu.

Câu III (4 điểm): Anh chị hãy trình bày nguyên tắc: “Quyền công dân không xa rời nghĩa vụ công dân” với các nội dung sau:

A – Cơ sở hiến định

B – Cơ sở lý luận

C – Yêu cầu đối với các chủ thể liên quan

D – Thực tiễn thực hiện nguyên tắc./.

Đề thi môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp Dân sự K39

Tác giả
Tạp chí
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ