Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

Câu 1: 3 điểm

Theo anh chị, khi nghiên cứu các hình thức nhà nước đương đại, chúng ta cần dựa trên những nguyên lý nào?

Câu 2: 3 điểm

Theo anh chị, tại sao chúng ta cần nghiên cứu về đảng chính trị trong môn học Luật Hiến pháp nước ngoài?

Câu 3: 4 điểm

Anh chị hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ.

Sinh viên được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài lớp Dân sự 36A

Tác giả
Tạp chí
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ