Lĩnh vực Thương mại

KLTN-2008-Luật Trách Nhiệm Sản Phẩm Trong Kinh Doanh Quốc Tế Và Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp Việt Nam Khi Xuất Khẩu Vào Thị Trường Các Nước Phát Triển