Chi nhánh có được kinh doanh ngành nghề mà Công ty không đăng ký hay không?

Tôi là Giám đốc Chi nhánh của một Công ty, hiện tại tôi đang muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang một số lĩnh vực tiềm năng khác. Tuy nhiên, một số lĩnh vực mà tôi dự định sẽ kinh doanh lại chưa được đăng ký ngành nghề kinh doanh. Bây giờ tôi muốn kinh doanh các ngành nghề nêu trên có được phép hay không?

Câu hỏi:

Tôi là Giám đốc Chi nhánh của một Công ty, hiện tại tôi đang muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang một số lĩnh vực tiềm năng khác. Tuy nhiên, một số lĩnh vực mà tôi dự định sẽ kinh doanh lại chưa được đăng ký ngành nghề kinh doanh. Bây giờ tôi muốn kinh doanh các ngành nghề nêu trên có được phép hay không?

 

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.              CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-           Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.

II.          Ý KIẾN TƯ VẤN:

Theo quy định tại Điều 45 Khoản 1 Luật Doanh Nghiệp 2014 về đấu giá tài sản:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu Anh/Chị muốn kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký thì phải bổ sung ngành nghề tại Công ty thì Anh/Chị mới được phép kinh doanh.
III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC