Chuyển đổi giới tính

Chuyển đổi giới tính. Theo pháp luật thì việc chuyển đổi giới tính được quy định như thế nào?

Liên quan đến câu hỏi của anh/chị, chúng tôi đã tham khảo các văn bản pháp lý sau đây:

Bộ luật dân sự 2015, Số hiệu: 91/2015/QH13 được Quốc Hội ban hành có hiệu lực ngày 01/01/2017.
Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/ Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

Việc chuyển đổi giới tính:

 Căn cứ tại Điều 37 của Bộ luật Dân sự 2015 thì việc chuyển đổi giới tính được quy định như sau:

Điều 37. Chuyển đổi giới tính
1.      Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Như vậy cá nhân chuyển đổi giới tính sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch. Khi đó họ sẽ có quyền nhân thân phù hợp với giới tính mà họ được chuyển. Việc cá nhân có quyền xác định lại giới tính được xem là bước tiến mới trong quy định pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi hi vọng những nội dung tư vấn trên có ích cho trường hợp của bạn.

Trân trọng cảm ơn!

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC