GÓC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ RỦI RO PHÁP LÝ TỪ VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn Điều lệ là gì? Một vốn đầu tư cho doanh nghiệp hay là cơ sở để phân chia lợi nhuận đối với các thành viên hay một sự cam kết về trách nhiệm giữa các thành viên. Nếu bạn còn mập mờ về vốn điều lệ thì bài viết này sẽ giúp bạn mở mang thêm kiến thức về vấn đề này

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CÓ QUYỀN ĐẠI DIỆN KHÔNG?

Nếu công ty là một thực thể vô tri vô giác thì con người sẽ là thực thể sống, giúp công ty thực hiện các công việc của mình thông qua người đại diện pháp luật. Người đại diện pháp luật đóng vai trò rất lớn trong công ty, thay mặt công ty quản lý và thực hiện tất cả các hoạt động. Tùy theo mô hình công ty mà người đại diện theo pháp luật có sự khác nhau. Trong công ty TNHH thì người đại diện theo pháp luật là chủ tịch hội đồng thành viên hoặc giám đốc. Trong công ty cổ phần là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc. Lựa chọn người nào làm người đại diện theo pháp luật là tùy thuộc vào quyết định của công ty và công ty phải thể hiện điều đó một cách minh thị trong điều lệ của mình.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CON DẤU CỦA CÔNG TY

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tùy thuộc vào nhu cầu quản trị của mỗi doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể quyết định số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ cụ thể của người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ.

Cuộc cách mạng 4.0 – Thời cơ và thách thức của Start-up Việt

Thế giới đang ở đỉnh của của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chưa bao giờ trong lịch sử con người đứng trước cùng một lúc nhiều cơ hội lẫn rủi ro như vậy. Vậy thì cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là gì và nó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và đời sống của con người Việt Nam hiện nay.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.

Thế giới luật - Sau khi bạn đã có giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, bạn phải hoàn tất một số thủ tục khác nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật. Đây còn gọi là thủ tục hậu đăng ký kinh doanh

Có được ký các loại hợp đồng trước và trong quá trình thành lập doanh nghiệp hay không?

Chúng ta vẫn thường thắc mắc liệu ký kết hợp đồng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình thành lập doanh nghiệp thì có được pháp luật cho phép hay không? Trong khi doanh nghiệp vẫn chưa được thành lập thì lấy cơ sở, căn cứ nào để các bên ký kết hợp đồng. Trách nhiệm trong những hợp đồng này thuộc về doanh nghiệp hay của người thành lập doanh nghiệp?