GÓC TIN TỨC

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tôi là chủ một Doanh nghiệp, nhưng thời gian gần đây Doanh nghiệp kinh doanh không phát sinh lợi nhuận. Nên tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty một thời gian không biết có được không? Và khi tôi tạm ngừng kinh doanh thì đáp ứng những điều kiện gì cũng như thời gian tạm ngừng kinh doanh tối đa là bao lâu?