GÓC TIN TỨC

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tôi là chủ một Doanh nghiệp, nhưng thời gian gần đây Doanh nghiệp kinh doanh không phát sinh lợi nhuận. Nên tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty một thời gian không biết có được không? Và khi tôi tạm ngừng kinh doanh thì đáp ứng những điều kiện gì cũng như thời gian tạm ngừng kinh doanh tối đa là bao lâu?

Ươm mầm khởi nghiệp sẽ trở thành mục tiêu của các trường ĐH

Kết luận phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sớm đưa vào chương trình giảng dạy của các trường vấn đề khởi nghiệp một cách sâu sắc và thực tế hơn. Ươm mầm khởi nghiệp là một mục tiêu của đại học.