Có thể làm đại diện theo pháp luật cho hai công ty TNHH cùng lúc hay không?

Hiện tại tôi đang làm đại diện theo pháp luật cho một công ty TNHH của tôi cùng vài người bạn thành lập. Tuy nhiên tôi muốn thành lập thêm một công ty TNHH một thành viên để tự kinh doanh ngành nghề khác. Vậy tôi có được làm đại diện theo pháp luật cùng lúc 2 công ty hay không? Xin cảm ơn Thế Giới Luật!

Cảm ơn quý anh/chị đã quan tâm đến thegioiluat.vn. Liên quan đến câu hỏi của anh/chị về việc làm đại diện theo pháp luật của 2 công ty cùng lúc, chúng tôi đã tham khảo các CƠ SỞ PHÁP LÝ như sau:

-         Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015 và có hiệu lực ngày 01/01/2017;

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005và có hiệu lực ngày 01/07/2006.

 

Trên cơ sở các quy định pháp luật nêu trên, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Căn cứ Điều 137 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

“Điều 137. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân
1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:
a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
2. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.”

Mặt khác, theo Khoản 3 Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 thì một cá nhân có thể đại diện cho nhiều pháp nhân khác nhau, tuy nhiên không được nhân danh công ty để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thêm vào đó, Luật doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác” (Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005) trừ trường hợp một trong hai công ty hoặc cả hai công ty đều là Doanh nghiệp Nhà nước (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) thì cá nhân không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Như vậy, anh chị có thể đứng tên nhiều công ty bao gồm cả công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh nếu đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hy vọng những thông tin cung cấp sẽ có ích cho anh/chị.

Trân trọng.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC