Công ty tôi đang hoàn thiện hệ thống thang lương, bảng lương. Xin hỏi tôi có phải tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu vùng hay không?

Công ty tôi đang hoàn thiện hệ thống thang lương, bảng lương. Xin hỏi tôi có phải tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu vùng hay không?
Chào bạn.
Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi đã tham khảo các văn bản pháp luật sau:
  • Bộ luật dân sự 2012
  • Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu áp dụng cho từng vùng nhất định, được xây dựng căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.
 
Hiện tại mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP năm 2017 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nguyên tắc sử dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Điều 5 Nghị định 157/2018/NĐ-CP:
 
Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng
1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:
a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy công ty bạn phải xây dựng thang lương, bảng lương với mức không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Bạn không cần phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng mà có thể áp dụng một mức cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Ngoài ra với lao động đã có đào tạo nghề thì mức lương tối thiểu sẽ cao hơn, cụ thể là cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. 
Trân trọng 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC