Công ty tôi đang triển khai dịch vụ cho thuê lại lao động. Xin hỏi hợp đồng cho thuê lại lao động cần có những nội dung gì?

Công ty tôi đang triển khai dịch vụ cho thuê lại lao động. Xin hỏi hợp đồng cho thuê lại lao động cần có những nội dung gì?
Chào anh/chị
Liên quan đến câu hỏi của anh/chị, chúng tôi đã nghiên cứu các quy định pháp luật sau:
- Bộ luật lao động 2012

Theo đó, hợp đồng cho thuê lại lao động là sự thoả thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động.

Hợp đồng cho thuê lại lao động được giao kết khi bên thuê lại lao động có nhu cầu sử dụng lao động và doanh nghiệp cho thuê lại lao động đáp ứng được nhu cầu của bên thuê lại lao động. Bên cho thuê lao động sẽ nhận được một khoản thù lao đổi lại bên thuê lại lao động được quyền sử dụng lao động trong một khoảng thời hạn nhất định. 

Về hình thức, hợp đồng cho thuê lại lao động được ký kết bằng văn bản, thông thường lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

Về nội dung, theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Bộ luật lao động, cụ thể:
  • Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại; Đây là một yếu tố quan trọng trong hợp đồng thuê lại lao động. Vị trí công việc phải phù hợp với năng lực của người lao động.
  • Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động;
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  • Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

LƯU Ý: Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC