DI CHÚC CỦA NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ

Vì trước đây gia đình ở quê, cha mẹ mất sớm, nhà nghèo nên dì tôi không được đi học. Sau này lớn tuổi rồi không học được nữa, dì tôi muốn viết di chúc để lại tài sản cho các con cháu thì làm như thế nào.
CƠ SỞ PHÁP LÝ:
- Bộ luật dân sự 2015
TRẢ LỜI:
Theo khoản 3 Điều 630 Bộ luật dân sự, trường hợp bạn nêu được quy định như sau:
Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Ngoài ra lưu ý, theo Khoản 1 điều 630 Bộ luật dân sự 2015, di chúc hợp pháp phải thoả mãn các điều kiện sau đây: 

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
Trên cơ sở đó bạn nên khuyên bác của bạn liên hệ với một phòng công chứng ở địa phương để được hướng dẫn về việc lập di chúc trong trường hợp này.

Trân trọng.
 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC