Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp nào?

Tôi có câu hỏi muốn Thế giới Luật giải quyết giúp. Tôi muốn biết về vấn đề doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong trường hợp nào?

Cảm ơn quý anh/chị đã quan tâm đến thegioiluat.vn. Liên quan đến các vấn đề pháp lý về kinh doanh dầu nhờn, chúng tôi đã tham khảo các CƠ SỞ PHÁP LÝ như sau:

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội ban hành có hiệu lực ngày 26/11/2014;

Trên cơ sở căn cứ pháp lý nêu trên, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 201 quy đinh:

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Hy vọng những thông tin cung cấp sẽ có ích cho Anh/chị.

Trân trọng!

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC