Giảm ngành nghề kinh doanh có phải đăng ký lại vốn điều lệ?

Giảm ngành nghề kinh doanh có phải đăng ký lại vốn điều lệ?
Xin cho hỏi doanh nghiệp tôi thành lập vào năm 2003 vốn điều lệ 6  tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh bao gồm: mua bán kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản. Vào ngày 17/06/2018 tôi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xin giảm ngành nghề kinh doanh: mua bán kinh doanh dầu nhờn, xăng dầu. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lời là doanh nghiệp tôi phải kiểm toán đến ngày thay đổi (17/6/18) và phải tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Cho hỏi văn bản nào quy định vấn đề nêu trên. Xin cảm ơn!

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
I.    CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 ban hành ngày 25/11/2014 của Quốc hội nước Khóa XIII có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;

II.   Ý KIẾN TƯ VẤN:

Trên cơ sở căn cứ pháp lý như quy định tại phần I, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp không phải kèm theo báo cáo kiểm toán và phải tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, doanh nghiệp có ngành kinh doanh Bất động sản, theo quy định mới nhất của Luật Kinh doanh Bất động sản quy định tại Điều 10

“Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này…”

Do vậy, mức vốn pháp định đối với ngành kinh doanh Bất động sản tối thiểu hiện tại là 20 tỷ động, mức vốn hiện nay của doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện về vốn pháp định để hoạt động nghành Kinh doanh Bất động sản nên yêu cầu tăng vốn điều lệ của Sở Kế hoạch và Đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật, còn việc kiểm toán hiện nay pháp luật chưa quy định bắt buộc khi doanh nghiệp thay ngành nghề

Như vậy: Doanh nghiệp phải tăng vốn điều lệ lên tối thiểu là 20 tỷ đồng khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

III.  LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC