Khái niệm tài sản ảo

Tài sản ảo là gì


- Tài sản ảo được hiểu là những tài nguyên mạng máy tính được xác định giá trị bằng tiền và có thể chuyển giao trong các giao dịch dân sự.

- Tài sản ảo (TSA) là dữ liệu do các chương trình, phần mềm tạo ra (không phải là chính các chương trình phần mềm đó)

THAM KHẢO: 
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/TAI-SAN-AO-TU-NHAN-THUC-DEN-BAO-HO-4829/
- https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/co-nen-cong-nhan-tai-san-ao-la-mot-loai-tai-san-90/
- https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/buon-tai-san-ao-la-van-de-song-con-cua-game-online-231/
- https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/tai-san-ao-va-phuong-an-khong-hanh-dong-113/