Mức lương tối thiểu giờ là gì? Hiện tại Việt Nam có quy định về mức lương tối thiểu giờ hay không?

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động cho một giờ làm việc. 
Khác với một số quốc gia trên thế giới, hiện nay
pháp luật lao động của Việt Nam chưa có quy định cụ thể về mức lương tối thiểu giờ. Tuy nhiên mức lương này rất quan trọng với các trường hợp mà người sử dụng lao động cần người lao động làm những công việc không thường xuyên hoặc những công việc không trọn thời gian. Do đó, chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng tiền lương quốc gia nghiên cứu và đề xuất mức lương tối thểu giờ áp dụng cho một số nghề và công việc cụ thể. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC