Nghỉ thai sản có được hưởng đầy đủ lương hay không?

Tôi chuẩn bị sinh em bé, tôi đang phân vân là liệu tôi có được hưởng lương trong thời kỳ nghỉ thai sản không và nếu được hưởng thì được hưởng bao nhiêu % lương trong hợp đồng lao động đã ký kết với công ty?
Chào Anh/Chị
Liên quan đến câu hỏi của anh/chị về thu nhập của người nữ trong giai đoạn nghỉ thai sản, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản pháp lý sau:
- Bộ luật lao động 2012
- Luật bảo hiểm xã hội 2014

Theo Điều 31 Bộ luật lao động 2012 thì người phụ nữ khi sinh con muốn được hưởng chế độ thai sản phải thoả mãn những điều kiện là đã đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con: 
 
Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo Điều 39 Bộ luật lao động 2012:
Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
.......
Như vậy người lao động nữ nghỉ khi sinh con vẫn được hưởng 100% tiền lương (đóng bảo hiểm xã hội) trung bình của 06 tháng trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản.
Lưu ý: cơ sở để xác định là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội chứ không phải là tổng thu nhập của người đó. 
Trân trọng!
 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC