Người giám hộ trong trường hợp cha mẹ qua đời.

vợ chồng một người họ hàng không may bị tai nạn qua đời để lại 2 con còn nhỏ (15 và 12 tuổi). Cho tôi hỏi là ai là người có trách nhiệm giám hộ, nuôi dưỡng và dạy dỗ các cháu?
CƠ SỞ PHÁP LÝ:
Bộ luật dân sự 2015
TRẢ LỜI:
Trước hết chia buồn với bạn và gia đình. Trong trường hợp này do cả cha, mẹ của hai bé đều đã mất nên hai con sẽ thuộc diện cần người giám hộ và người giám hộ sẽ thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp  theo quy định tại Điều 47 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 47. Người được giám hộ

1. Người được giám hộ bao gồm:

a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

Theo quy định Điều 52 Bộ luật dân sự 2015, trong trường hợp cha mẹ đều đã qua đời thì những người sau có thể trở thành người giám hộ:
  • Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.
  • Trường hợp không có anh, chị ruột hoặc có nhưng không đủ điều kiện giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
  • Trường hợp không có anh, chị ruột, không còn ông bà nội ngoại hoặc những người này không đủ điều kiện giám hộ thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.
  • Trường hợp người chưa thành niên không có người giám hộ đương nhiên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ.
Ngoài ra, liên quan đến vấn đề nuôi dưỡng các bé thì gia đình bạn nên họp lại để sắp xếp việc nuôi dưỡng các em để qua giai đoạn khó khăn này nhé.
TRÂN TRỌNG