QUYỀN CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Từ khi sinh ra cơ thể là nam nhưng tâm lý và suy nghĩ của tôi luôn mong muốn chuyển đổi giới tính trở thành nữ. Tôi muốn hỏi hiện nay pháp luật đã cho phép việc chuyển đổi giới tính hay không?
CƠ SỞ PHÁP LÝ: 
Bộ luật dân sự 2015
TRẢ LỜI:
Hiện tại pháp luật và nhà nước ta đã thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính của công dân. Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật dân sự 2015:
 

Điều 37. Chuyển đổi giới tính

Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan."


Hiện tại Bộ y tế đang trong quá trình xây dựng luật chuyển đổi giới tính, hy vọng sẽ sớm có những quy định cụ thể để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của những người chuyển đổi giới tính.

TRÂN TRỌNG 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC