Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam?

Tôi đang tìm hiểu về quan hệ pháp luật lao động, cụ thể là quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định pháp luật lao động của Việt Nam? A/c có thể cho biết người sử dụng lao động có những quyền và nghĩa vụ pháp lý gì theo quy định pháp luật?

Thay mặt Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam, chúng tôi có câu trả lời như sau:

Các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động được quy định cụ thể tại Điều 6 Bộ luật lao động 2012:  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:
a) Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
c) Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;
d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.
2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;
b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;
c) Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
d) Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;
đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.


XEM TOÀN VĂN Bộ luật lao động 2012

Trân trọng cảm ơn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC