Thanh lý tài sản công ty cổ phần

Câu hỏi: Công ty tôi hiện tại là công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước là 25% vốn điều lệ. Hiện tại, công ty đang tiến hành thanh lý một số tài sản giá trị theo sổ sách khoảng 15% vốn điều lệ. Xin hỏi thủ tục bán tài sản có phải bắt buộc thông qua định giá, đấu giá theo Nghị định 62/2017/NĐ-CP không? Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 đơn vị nào đó để bán tài sản có được không?
Câu hỏi:
Công ty tôi hiện tại là công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước là 25% vốn điều lệ. Hiện tại, công ty đang tiến hành thanh lý một số tài sản giá trị theo sổ sách khoảng 15% vốn điều lệ. Xin hỏi thủ tục bán tài sản có phải bắt buộc thông qua định giá, đấu giá theo Nghị định 62/2017/NĐ-CP không? Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 đơn vị nào đó để bán tài sản có được không?

 

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.              CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-           Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.

-           Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 05 năm 2017

II.          Ý KIẾN TƯ VẤN:

1.         Có bắt buộc phải đấu giá, định giá tài sản:

Theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 Nghi định 62/2017/NĐ-CP về đấu giá tài sản:

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng với tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người có tài sản đấu giá, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức có liên quan.

Do đó, chỉ các tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì mới phải tuân theo việc đấu giá tài sản. Công ty Anh/Chị chỉ có 25% vốn nhà nước nên không nhất thiết phải thực hiện thủ tục đấu giá tài sản.

2.         Thẩm quyền bán tài sản của Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 149 Khoản 2 điểm h quy định:

Điều 149. Hội đồng quản trị
2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;

Do đó, trong trường hợp bán tài sản tương đương với 15% giá trị tài sản của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Hội đồng quản trị sẽ quyết định toàn bộ phương thức và cách thức để bán tài sản nêu trên.

III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC