Tổ chức học và dạy nghề trong doanh nghiệp.

Tại doanh nghiệp người sử dụng lao động có thể tổ chức dạy nghề cho nhân viên không và thực hiện như thế nào? à dạy nghề trong doanh nghiệp.
Học nghề, tập nghề để làm việc cho doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào để đào tạo nghề và sau đó sử dụng. Quan hệ này làm phát sinh một số vấn đề pháp lý khác biệt với quan hệ học nghề tại cơ sở dạy nghề thông thường và quan hệ lao động thuần tuỳ, vì vậy nó cần được điều chỉnh bởi những quy định riêng. 

Theo quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề tập nghề để làm việc cho mình sẽ không phải đăng ký hoạt động dạy nghề,  tuy nhiên, người sử dụng lao động không được thu học phí của người học. Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và có đủ sức khoẻ phù hợp theo yêu cầu của nghề trừ một số nghề do Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội quy định.

Về hình thức pháp lý, khi nhận người vào học nghề, tập nghề, hai bên phải kí hợp đồng đào tạo nghề (theo Điều 60 Bộ luật lao động). Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản. 

Nhằm mục đích bảo vệ người học nghề, hạn chế việc lạm dụng quan hệ học nghề để bóc lột sức lao động, pháp luật quy định người sử dụng lao động phải trả lương cho người học nghề trong trường hợp họ trực tiếp tạo ra sản phẩm hợp quy cách. Mức lương sẽ do hai bên thoả thuận. Sau khi hết thời hạn học nghề, hai bên phải kí kết hợp đồng lao động theo thoả thuận trong hợp đồng đào tạo. Ngừoi sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kĩ năng nghề để được cấp chứng chỉ kĩ năng nghề quốc gia. (Điều 61 Bộ luật lao động). 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC