Xin hỏi nếu tôi được một công ty thuê để làm việc cho họ, tôi có những quyền và nghĩa vụ pháp lý gì?

Thay mặt Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến website của chúng tôi. Liên quan đến những quyền và nghĩa vụ của người lao động trong quan hệ lao động, chúng tôi có câu trả lời như sau:

Trong quan hệ lao động, người lao động có tất cả các quyền và nghĩa vụ như bất cứ công dân theo quy định pháp luật nói chung. Ngoài ra, người lao động sẽ có các quyền và nghĩa vụ đặc thù được quy định bởi pháp luật lao động, cụ thể là Điều 5 Bộ luật lao động 2012:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Đình công.

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

XEM TOÀN VĂN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2018.

Trân trọng cảm ơn!

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC