ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại thành phố Phủ Lý và các huyện diễn ra nhanh chóng, việc đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng cao, góp phân thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; các địa phương trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tăng cường công tác quản lý, nâng cấp, chỉnh trang đô thị; bộ mặt các đô thị trên địa bàn tỉnh ngày một hiện đại, khang trang.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng như xây dựng không phép, sai giấy phép xây dựng, xây dựng sai quy hoạch được duyệt, còn xảy ra phổ biến; nhiều vi phạm phát hiện nhưng chưa xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để; chính quyền địa phương còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến công tác quản lý trật tự xây dựng có lúc, có nơi còn kém hiệu lực, hiệu quả. Sự phối hợp, kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật. Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông; sử dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, người đi bộ phải đi xuống lòng đường; nhiều tuyến đường, tuyến phố không đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống các biển quảng cáo, rao vặt tùy tiện gây mất mỹ quan đô thị; cây xanh, chiếu sáng đô thị, chiếu sáng cảnh quan công trình nhiều nơi chưa sạch, đẹp; nhiều vị trí đường chưa thông, hè chưa thoáng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt đô thị... các vi phạm này chưa được xử lý kịp thời, công tác quản lý trật tự đô thị chưa thực hiện theo quy định.

Để những tồn tại, hạn chế nêu trên không còn xảy ra, với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Thực hiện công tác rà soát các Đồ án quy hoạch để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương; xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với những khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và những khu vực, tuyến đường nằm ngoài đô thị nhưng có định hướng quản lý kiến trúc cảnh quan để làm cơ sở cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch. Tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới quy hoạch theo quy định pháp luật, trước mắt cần tập trung vào các tuyến đường chính, khu vực trung tâm cần quản lý, bảo vệ.

b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông... (Iập hồ sơ từng hộ gia đình, từng tổ chức, cá nhân của từng tuyến đường, tuyến phố, khu đô thị, khu dân cư...), xác định cụ thể mức độ vi phạm của các công trình, trên cơ sở đó tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp không chấp hành thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị sau tháo dỡ; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp:

- Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý: Xây dựng kế hoạch kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè... xong trong tháng 3 năm 2017; tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình vi phạm trước ngày 15 tháng 4 năm 2017;

- Ủy ban nhân dân các huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm xây dựng kế hoạch kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè... và tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình vi phạm trong tháng 4 năm 2017.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là tại địa bàn giáp ranh giữa các huyện, các khu, cụm công nghiệp và các tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp, mở rộng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

d) Khẩn trương rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã có hiệu lực pháp luật được ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình trì hoãn, không thực hiện quyết định xử phạt.

e) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn mình quản lý, đặc biệt là các công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; Kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng trách nhiệm quản lý để xảy ra vi phạm trên địa bàn phụ trách quản lý.

f) Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; Nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; Thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; Ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền; Tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.

g) Chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc phối hợp thực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình và quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn để rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

2. Các Sở, ngành

2.1. Sở Xây dựng:

a) Xây dựng kế hoạch hướng dẫn cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng, xong trong tháng 3 năm 2017.

b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng của từng tuyến đường, tuyến phố, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; kiên quyết xử lý phá dỡ các công trình xây dựng sai quy định, xong trong tháng 4 năm 2017.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về trật tự xây dựng) để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, khắc phục những hạn chế, yếu kém về cơ chế chính sách.

d) Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường việc kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm, không ban hành quyết định xử lý kịp thời. Xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trong thi công xây dựng công trình khi các cấp chính quyền địa phương buông lỏng quản lý hoặc xử lý không kịp thời.

2.2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Thường xuyên tổ chức, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý. Khi phát hiện công trình vi phạm các quy định pháp luật xây dựng phải kịp thời có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình xây dựng hoặc Thanh tra Sở Xây dựng để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá và có văn bản hướng dẫn các địa phương quản lý hoạt động quảng cáo trên các tuyến đường, tuyến phố đảm bảo nền nếp và đúng quy định; phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương để xử lý kịp thời những trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể trong công tác quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất, lấn chiếm sông, hồ... vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền (tập trung tuyên truyền trong tháng 3,4/2017) để nâng cao ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân thực hiện pháp luật về trật tự đô thị; trong tháng 4 năm 2017 tập trung tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chấp hành tốt trong việc thực hiện pháp luật về trật tự đô thị.

2.6. Công An tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, Công an phường, xã, thị trấn phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nghiêm các quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: XD, GTVT, CA (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT;
- VPUB: LĐVP(3), các chuyên viên;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban QLDA của tỉnh;
- Lưu: VT, GTXD.
TA D/2017/CTUB/001

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu 03/CT-UBND Ngày ban hành 22/03/2017
Ngày có hiệu lực 22/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Mục lục

Mục lục

Close