ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH LŨ ỐNG, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Trong những năm qua tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, thiên tai bất thường, biến đổi khí hậu và sự tác động của thiên nhiên làm thay đổi dòng chảy, nhất là vào mùa mưa gây hiện tượng lũ ống, lũ quét trượt sạt, xói lở đất ngày càng nghiêm trọng hơn, làm đe dọa an toàn tính mạng, đời sống của người dân. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do lũ ống, lũ quét, trượt, sạt lở đất theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 18/7/2018 của Văn phòng Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định và cắm biển cảnh báo khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, xói lở bờ đến từng thôn, bản, hộ dân, công trình công cộng (nhất là trường học, cơ sở y tế...), tuyến đường giao thông, khu sản xuất để chủ động di dời bảo đảm an toàn hoặc sẵn sàng phương án sơ tán khi xảy ra mưa lũ lớn.

- Khi đầu tư xây dựng lại hoặc xây mới các công trình trường học, nhà văn hóa, cộng đồng cần được đầu tư kiên cố đảm bảo an toàn trước thiên tai và kết hợp làm nơi sơ tán, trú tránh cho người dân khi xảy ra thiên tai.

- Triển khai các giải pháp cấp bách tiêu thoát nước, giảm tải để giảm nguy cơ sạt trượt lở đất, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư trong mùa mưa lũ.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở; ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng thôn, bản với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. Kiểm tra, tổ chức xử lý, vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn để phòng ngừa nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét khi mưa lớn.

- Tổ chức công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông qua bến đò, ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

- Tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức (hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thanh ở cơ sở, in phát tờ rơi), bằng tiếng phổ thông và tiếng bản địa, bảo đảm thông tin đến được người dân tại các thôn, bản.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, xây dựng kế hoạch phòng tránh, phương án sẵn sàng ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý công trình thủy lợi và các địa phương rà soát công tác bảo đảm an toàn các đập thủy lợi, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó sự cố hồ, đập, nhất là các hồ, đập vừa, đập nhỏ xung yếu do địa phương quản lý.

- Chỉ đạo chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, lịch thời vụ và lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù khí hậu, thiên tai từng vùng, hạn chế rủi ro trong sản xuất cho người dân.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trung đoàn Không Quân 910: Kiểm tra, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng điều động, chi viện lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nhất là việc sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

4. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn xây dựng nhà an toàn trước thiên tai, phòng tránh lũ quét, sạt lở đất.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát trong quá trình thực hiện công tác lập quy hoạch các cụm dân cư, các khu đô thị phải có giải pháp chống sạt và xói lở đối với các khu dân cư, thị trấn, thị tứ có nguy cơ sạt lở đất và xói lở bờ để đảm bảo tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

5. Sở Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khi đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông phải đảm bảo an toàn, ổn định, thoát nước, không gây cản lũ, hạn chế sạt trượt, xói lở khi có mưa lũ.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ khắc phục sự cố; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác, bố trí cảnh báo tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: Cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước, đoạn đường bị sạt lở đất, đá, khu vực hay xảy ra lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương đảm bảo giao thông, kịp thời khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông trong thời gian nhanh nhất; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến để bảo đảm an toàn, hạn chế ách tắc khi mưa lũ.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với địa phương điều tra, đánh giá, cảnh báo các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai đối với các loại thiên tai lũ ống, lũ quét, có nguy cơ trượt, sạt lở đất.

- Tăng cường công tác nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo mưa, lũ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; ứng dụng các công nghệ quan trắc, dự báo nhằm nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tới các cấp.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí các nguồn lực để triển khai các Chương trình, Đề án, dự án nhằm chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại về người do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành, địa phương có liên quan ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án di dời dân cư phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, dự án phục vụ công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

8. Sở Công Thương

- Kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa thủy điện; theo dõi việc vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ, đồng thời phục vụ nước sản xuất chống hạn hán hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai (lụt, bão...) khi có yêu cầu.

9. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống cảnh báo và công trình phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức triển khai thực hiện đưa kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, trong đó có lũ quét, sạt lở đất vào nhà trường phù hợp với định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức các buổi học ngoại khoá hoặc lồng ghép nội dung bài giảng ở các trường học, tuyên truyền về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai...

11. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương theo dõi, chỉ đạo công tác bảo đảm an sinh xã hội khi xảy ra thiên tai, tổng hợp các hộ có nguy cơ bị thiếu đói, các hộ có nhà đổ, sập, trôi và hư hỏng nặng để kịp thời có phương án trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, ổn định đời sống.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cảnh báo thiên tai tới các thuê bao trong khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

- Đảm bảo hoạt động ổn định mạng thông tin chuyên dùng phục vụ phòng, chống thiên tai; bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

- Kiểm tra, rà soát hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thông qua các câu chuyện truyền thanh, tiểu phẩm truyền thanh để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo.

13. Đài Phát thanh-Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo, cảnh báo, thiên tai và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đến các sở, ngành, địa phương và nhân dân.

- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, hướng dẫn biện pháp phòng, tránh, kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thông qua các phóng sự ngắn, tiểu phẩm, tọa đàm; đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình và công tác chỉ đạo phòng, tránh, khắc phục thiên tai.

14. Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để tổng hợp, xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TW PCTT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH PY, Báo Phú Yên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các Phó VP UBND tỉnh;
- VP BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu VT, HgACT

CHỦ TỊCHKhoa
Ho
àng Văn Trà

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu 16/CT-UBND Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Phú Yên Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Mục lục

Mục lục

Close