BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ BỊ NGẬP NƯỚC DO HIỆN TƯỢNG TRIỀU CƯỜNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐIỆN

 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh.

Trong những ngày qua, do tác động của hiện tượng triều cường dẫn đến một số đoạn tuyến trên quốc lộ (như: QL1, QL91, QL54, QL53...) và đường địa phương các tỉnh Nam Bộ bị ngập nước, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân và có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Để bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn tuyến đường bị ngập nước, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo phạm vi quản lý triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức rà soát toàn bộ các đoạn tuyến đường bộ bị ngập nước để bổ sung cột thủy trí, biển báo đoạn đường ngập nước do triều cường, nhằm chủ động cảnh báo cho người tham gia giao thông.

2. Chủ động bố trí người và phương tiện tại các đoạn tuyến bị ngập nước để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết. Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện đi qua thì thực hiện cấm đường tạm thời, đồng thời có phương án tổ chức, điều phối giao thông cho phù hợp với mạng lưới đường bộ trên địa bàn; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể của chính quyền cấp cơ sở tại địa phương thực hiện tuyên truyền cho người dân về các đoạn tuyến đường bộ thường xuyên bị ngập nước, giờ bị ngập nước, chiều sâu mực nước nguy hiểm...để người dân chủ động sắp xếp thời gian tham gia giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông.

4. Ngay sau khi kết thúc đợt triều cường, triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1, nhằm sửa chữa kịp thời các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông, khôi phục nhanh nhất hoạt động giao thông thông suốt và an toàn. Ưu tiên kinh phí xử lý ngay một số vị trí bị ngập, kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng để bảo đảm giao thông.

5. Về lâu dài giao tư vấn khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án xử lý các đoạn tuyến bị ngập do tác động của triều cường, nhằm bảo đảm giao thông được thông suốt, an toàn.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr: Lê Đình Thọ;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh;
- Cổng thông tin Bộ GTVT;
- Báo Giao thông vận tải;
- Cục Quản lý đường bộ IV;
- Lưu: VT, ATGT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công điện 40/CĐ-BGTVT năm 2018 về triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ bị ngập nước do hiện tượng triều cường do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 40/CĐ-BGTVT Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công điện 40/CĐ-BGTVT năm 2018 về triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ bị ngập nước do hiện tượng triều cường do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close