BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/KCB-QLCL&CĐT
Vv Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 02/9

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, Ngành.

Nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 từ ngày 01/9 - 03/9/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, Ngành thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

2. Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, cấp cứu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng .v.v nếu có tại địa phương; báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế (Điện thoại đường dây nóng: 0984371919; Email: [email protected]) số vụ việc, số trường hợp người bệnh tai nạn trong trường hợp có xảy ra cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

3. Thường trực Đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết: các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên để bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để ph/h);
- Cổng TTĐTBYT, Trang tin ĐT Cục KCB (Ph/h);
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1027/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 02/9 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu 1027/KCB-QLCL&CĐT Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản lý khám, chữa bệnh Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1027/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 02/9 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close