B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10449/BGTVT-VT
V/v: Triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Nhằm chủ động công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi có thể lây lan vào Việt Nam, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước trong công tác phòng chống dịch Dịch tả lợn Châu Phi, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong ngành thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của ngành Y tế, Công an, Thú y, Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để ngăn ngừa vận chuyển sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách và tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không và khách du lịch từ các nước đã và đang có dịch bệnh mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín đến Việt Nam.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong phạm vi thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển.

4. Kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: NN&PTNT, Công an, Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để phối hợp);
- Ban chỉ đạo 389 Quốc gia (để phối hợp);
- Báo GTVT, Trung tâm CNTT Bộ;
- Lưu: VT, VTải (Ng5).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10449/BGTVT-VT năm 2018 về triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 10449/BGTVT-VT Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10449/BGTVT-VT năm 2018 về triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close