BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11058/BGTVT-KHCN
V/v: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến vn đ đăng kiểm phương tiện

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 9063/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Séc. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 6909/VPCP-ĐMDN ngày 20/7/2018 về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Séc, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 8473/BGTVT-KHCN ngày 2/8/2018 gửi Công ty cổ phần Công nghệ Việt Séc trả lời các kiến nghị. Các kiến nghị tại văn bản số 9063/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ cũng đã được trả lời cụ thể, chi tiết tại văn bản số 4489/ĐKVN-TS ngày 30/7/2018 (trong nội dung văn bản số 8473/BGTVT-KHCN ngày 2/8/2018) (sao gửi kèm theo sau đây).

Cũng về vấn đề này, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT của Quốc Hội cũng đã làm việc và tổ chức họp 2 lần. Trên cơ sở kết quả tại cuộc họp lần 1 vào ngày 17/6/2018 tại Hà Nội, ngày 27/7/2018 để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT của Quốc Hội đã tổ chức cuộc họp lần 2. Tham dự cuộc họp này có đại diện Lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ KHCN, Bộ CT, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Lãnh đạo Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc; một số doanh nghiệp liên quan và 02 chuyên gia người Séc. Sau khi trao đổi, thảo luận dân chủ, khách quan, khoa học, các đại biểu đã nhất trí với các nội dung theo như báo cáo số 1027/UBKHCNMT14 ngày 30/8/2018 của Thường trực Ủy ban KH,CN&MT của Quốc Hội. Các ý kiến của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Séc nêu tại văn bản số 9063/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ cũng đã được làm rõ tại báo cáo số 1027/UBKHCNMT14 ngày 30/8/2018 và số 696/UBKHCNMT14 ngày 12/02/2018 của Thường trực Ủy ban KH,CN&MT của Quốc Hội nêu trên (sao gửi kèm theo).

Trên đây là ý kiến Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề đăng kiểm phương tiện thủy sử dụng vật liệu PPC, Bộ Giao thông vận tải xin trân trọng cảm ơn Công ty cổ phần Công nghệ Việt Séc đã tham gia ý kiến và mong tiếp tục nhận được sự góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong cả nước để nhằm cải tiến công việc ngày càng tốt hơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KHCN;
- Phòng TM và CN VN (VCCI);
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11058/BGTVT-KHCN năm 2018 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề đăng kiểm phương tiện do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 11058/BGTVT-KHCN Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11058/BGTVT-KHCN năm 2018 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề đăng kiểm phương tiện do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close