VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11174/VPCP-V.I
V/v kiến nghị của Công ty CPĐT&TM Đồng Đăng và một số công dân.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Văn phòng Trung ương Đảng có Văn bản số 4896-CV/VPTW ngày 26 tháng 9 năm 2017 gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ chuyển đơn của Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại Đồng Đăng và 645 hộ tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Đồng Đăng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo dừng hoạt động chợ Đồng Đăng cũ, bàn giao mặt bằng để xây dựng Khu vui chơi giải trí và khuôn viên cây xanh (đơn sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Đồng Đăng và 645 hộ tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Đồng Đăng. Trong đó xác minh có đúng là đơn của 645 hộ tiểu thương kiến nghị hay không, đồng thời làm rõ có hay không việc tỉnh cam kết với nhà đầu tư và các tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại: Đồng Đăng chỉ tồn tại duy nhất một chợ; báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 397/TB-VPCP ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, Công an, Công Thương;
- Trụ sở Tiếp công dân Trung ương;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Công ty CPĐT&TM Đồng Đăng: số 8 Trung tâm Thương mại Đồng Đăng, TT Đồng Đăng, Lạng Sơn;
- Ông Lê Văn Nam: số 17C ngõ 9, đường Lê Đại Hành phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ, Cục: KSTT, ĐMDN, CN, QHĐP, Cổng TTĐT
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11174/VPCP-V.I năm 2017 về việc kiến nghị của Công ty CPĐT&TM Đồng Đăng và một số công dân của Văn phòng Chính phủ ngày 19/10/2017

Số hiệu 11174/VPCP-V.I Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày có hiệu lực 19/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11174/VPCP-V.I năm 2017 về việc kiến nghị của Công ty CPĐT&TM Đồng Đăng và một số công dân của Văn phòng Chính phủ ngày 19/10/2017
Mục lục

Mục lục

Close