BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11915/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi là các Đơn vị)

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa bão, có thể xảy ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều nơi, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa, lũ, Cục Quản lý Dược đề nghị như sau:

1. Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo:

1.1 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo phác đồ của Bộ Y tế và của Bệnh viện; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

1.2 Kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị các bệnh có thể phát sinh sau mưa, bão, lũ lụt... trên địa bàn.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc phải chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý để ưu tiên cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Cục Quản lý Dược sẽ xem xét giải quyết ngay các Đơn hàng nhập khẩu thuốc của các cơ sở để đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cục Quản lý Dược, điện thoại 024.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục QL KCB, Cục YTDP, Cục QLMT Y tế, Vụ KH-TC, Vụ BHYT (để p/h);
- BCH PCTH&TKCN, BYT;
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, KD (N).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11915/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 11915/QLD-KD Ngày ban hành 27/06/2018
Ngày có hiệu lực 27/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11915/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close