BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/KCB-NV
V/v tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.

Tình hình bệnh tay chân miệng có số mắc gia tăng mạnh trong 4 tuần gần đây, tính đến ngày 23/9/2018 cả nước ghi nhận 53.529 trường hợp mắc tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 25.845 trường hợp nhập viện (tăng hơn cùng kỳ năm trước) và có 6 trường hợp tử vong. Để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp sau:

1. Các đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra, rà soát để bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại các đơn vị điều trị bệnh tay chân miệng của các bệnh viện đa khoa, bệnh viện bệnh nhiệt đới, bệnh viện chuyên khoa nhi trực thuộc.

2. Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng: công tác truyền thông, bổ sung kinh phí mua sắm các trang thiết bị, thuốc, hóa chất và vật tư y tế cần thiết để đáp ứng yêu cầu điều trị, ...

3. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc thu dung, điều trị người bệnh theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế và tham khảo các nội dung chuyên môn trong Cẩm nang chẩn đoán và xử trí bệnh Tay chân miệng ở trẻ em của Bộ Y tế do Nhà xuất bản y học phát hành năm 2013. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chéo, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở, phân tuyến điều trị, tổ chức lọc bệnh điều trị ngoại trú và điều trị nội trú, thực hiện lưu đồ xử trí bệnh tay chân miệng và củng cố nguồn lực cho Đơn nguyên điều trị hồi sức bệnh tay chân miệng ở tuyến tỉnh.

4. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa rà soát các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại các đơn vị điều trị bệnh tay chân miệng để tiếp nhận các ca bệnh nặng từ các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh và các tỉnh khác chuyển đến. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, tập huấn và tổ chức các kíp thường trực cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các tỉnh theo địa bàn đã được phân công và khi có yêu cầu hỗ trợ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Cục YTDP (để phối hợp);
- SYT Tp HCM, Khánh Hòa (để phối hợp);
- BV Bệnh nhiệt đới TW, BV Nhi TW, ĐKTW Huế (để thực hiện);
- BV Bệnh nhiệt đới Tp HCM, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 Tp HCM, BV Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa (để thực hiện);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khu
ê

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1194/KCB-NV năm 2018 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu 1194/KCB-NV Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 02/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản lý khám, chữa bệnh Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1194/KCB-NV năm 2018 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close