BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/KCB-QLCL
V/v Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2/9

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Nhằm đảm bảo công tác thường trực cấp cứu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 2/9-4/9/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau đây:

1) Đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ.

2) Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

3) Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh đuối nước, cảnh báo tai nạn ... tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch;

4) Lập kế hoạch công tác chuyên môn, tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt với bệnh dịch, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

5) Đảm bảo thường trực Đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết: các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên để bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế những diễn biến bất thường để kịp thời giải quyết (Số điện thoại đường dây nóng 0964371919)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ, Vụ TTKT (để phối hợp);
- Website kcb.vn
- Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/08/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1225/KCB-QLCL năm 2017 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2/9 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 1225/KCB-QLCL năm 2017 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2/9 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
Số hiệu 225/KCB-QLCL Ngày ban hành 29/08/2017
Ngày có hiệu lực 29/08/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản lý khám, chữa bệnh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1225/KCB-QLCL năm 2017 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2/9 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close