BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1245/BHXH-TN
V/v: Xử lý một số trường hợp Tham gia BHYT tự nguyện

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện đã được đăng trên Công báo số 270 - 271 ngày 15/4/2007, sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/5/2007. Hiện tại, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, để chủ động trong việc tổ chức thực hiện thông tư 06, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) thực hiện một số việc sau:

1. Việc triển khai thực hiện BHYT tự nguyện cho những đối tượng mới tham gia: các tỉnh chuẩn bị các điều kiện và chờ đến 01/5/2007 để thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số06/2007/TTLT-BYT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính;

2. Tất cả các trường hợp người tham gia có thẻ BHYT tự nguyện hết hạn vào thời điểm 30/4/2007, sau khi kiểm tra đủ điều kiện để gia hạn tiếp phải thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC;

3. Thông báo cho các Hội, đoàn thể, đơn vị có thành viên tham gia BHYT tự nguyện theo Hội, đoàn thể và thân nhân biết để các Hội viên, thân nhân về tham gia BHTY tự nguyện theo hộ gia đình theo địa bàn hành chính (xã, phường, thị trấn);

Bảo hiểm xã hội các tỉnh thông báo cho các đại lý thu BHYT biết và thực hiện theo các nội dung tại công văn này.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt những điểm trên đây.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT; lưu Ban BHXHTN (02bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1245/BHXH-TN xử lý trường hợp Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 1245/BHXH-TN Ngày ban hành 17/04/2007
Ngày có hiệu lực 17/04/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1245/BHXH-TN xử lý trường hợp Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close