TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoa Xương.

(Đ/c: Số 12 ngách 2/2, ngõ 2 Phương Mai, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2009418/CVHX ngày 20/4/2018 của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoa Xương về việc nhập khẩu hàng hóa khai báo là trang thiết bị y tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ thì số lưu hành của trang thiết bị y tế là số phiếu tiếp, nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Điểm 3 công văn số 5464/BYT-TB-CT ngày 26/9/2017 thì một trong những cơ sở để xác định một mặt hàng là trang thiết bị y tế là đã được cấp số lưu hành trang thiết bị y tế theo quy định.

Theo bộ hồ sơ gửi kèm của Công ty thì một số mặt hàng đã được Sở Y tế TP. Hà Nội cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A. Như vậy, đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2016/NĐ-CPĐiểm 3 công văn số 5464/BYT-TB-CT dẫn trên thì các mặt hàng này của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoa Xương được xác định là trang thiết bị y tế.

Việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoa Xương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1345/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 1345/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 09/05/2018
Ngày có hiệu lực 09/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1345/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close