BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1587/BHXH-QLT
Về việc thu và thực hiện chế độ BHXH cho người lao động

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2001

 

Kính gửi: Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 6/8/2001, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2321/LĐTBXH-TL "Về tiền lương đối với lao động Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", nay bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài không quy định tiền lương bằng đồng Việt Nam mà thực hiện quy định tiền lương tối thiểu, các mức lương khác bằng Đôla Mỹ và chi trả bằng đồng Việt Nam thì việc thu, ghi sổ và giải quyết chế độ BHXH thực hiện theo nội dung Công văn số 1457/BHXH-QLT ngày 5/11/1998 của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam "Về việc thực hiện Bảo hiểm xã hội đối với người lao động hưởng tiền lương có gốc bằng ngoại tệ"

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện.

 

 

Nguyễn Huy Ban

(Đã ký)

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu và thực hiện chế độ BHXH cho người lao động

Số hiệu 1587/BHXH-QLT Ngày ban hành 06/09/2001
Ngày có hiệu lực 06/09/2001 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu và thực hiện chế độ BHXH cho người lao động
Mục lục

Mục lục

Close