BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16163/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 162).

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Phòng QL KDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(N).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 162
(Đính kèm công văn số 16163/QLD-ĐK ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc (2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3)

Tên cơ sở sản xuất thuốc (4)

Tên nguyên liệu làm thuốc (5)

Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu (7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)

Gardenal 10mg

VD-30531-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Phenobarbital

EP 7

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 Lutai Road, High-tech District, Zibo, Shandong, P.R China.

China

Phacodolin

VD-30537-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Tinidazol

USP 38

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co., Ltd.

Yuedong Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang, 312071, China

China

Pharcoter

VD-30538-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Codeine

BP 2013

Johnson Mathey Macfarlan Smith (Macfarlan Smith Limited)

10 Wheatfield Road, Edinburgh, EH 11 2QA, The U.K.

The U.K.

Nadyoflox

VD-30255-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9

Ofloxacin

USP 38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China

China

Metronidazol 250

VD-30576-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.PHARM

Metronidazol

BP 2014

Hubei Houngyuan Pharmaceutical Technology Co, ltd

No.8 Fengshan Road, industrial and economic development zone, Luotian county, Huanggang city, Hubei province -China

China

A.T TEICOPLANIN 200 inj

VD-30295-18

05/07/2023

Công ty CPDP An Thiên

Teicoplanin

BP 2016

Zhejiang Medicine Co., Ltd.Xinchang Pharmaceutical factory

Office:59 East Huancheng Road, Xinchang, Zhejiang, P.R. China.

Manufacturer: 98 East Xinchang Dadao Road, Xinchang, Zhejiang, 312500 P.R. China

China

Terpin - Codein 15

VD-30578-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.PHARM

Codeine

EP 8.0

Alcaliber S.A., Spain

1/ Head Office: Génova 27, Planta 6 - Modulo 4 - 28004 Madrid, SPAIN

2/ Factory: Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain.

Spain

Zanicidol

VD-30581-18

05/07/2023

Công ty CPDP TV.PHARM

Codeine phosphate hemihydrate

EP 7.0

Alcaliber S.A., Spain

1/ Head Office: Génova 27, Planta 6 - Modulo 4 - 28004 Madrid, SPAIN

2/ Factory: Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain.

Spain

Levobupi-BFS 75 mg

VD-30907-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Levobupivacain Hydroclorid

NSX

CARBOGEN AMCIS AG

Route du Simplon 24, CH-1895 Vionnaz

Switzerland

Levobupi-BFS 75 mg

VD-30907-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Levobupivacain Hydroclorid

NSX

Pioneer Agro Industries

Plot No. 8 , MIDC Indu Areabadlapur Station Road, Badlapur(e) - 421503, Dist-Thane - Zone6, Ấn Độ

India

Levobupi-BFS 75 mg

VD-30907-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Levobupivacain Hydroclorid

NSX

EDMOND PHARMA S.R.L

STRADA STATALE DEI GIOVI 131- 20037, PADERNO DUGNANO (MI) - ITALY

Italia

BAETERVIR

QLĐB-716-18

05/07/2021

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm

Entecavir monohydrat

NSX

Dongbang Future tech & Life Co., Ltd.

Office: 9, Donhwamun-ro 11- gil, Jongno-gu, Seoul, 03139, Korea.

Factory: 78 Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Korea

Metronidazol

VD-30443-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Metronidazol

BP 2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development zone, Luotian county, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Naphacogyl - EX

VD-30445-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Metronidazol

BP 2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development zone, Luotian county, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Metronidazol 750mg/150ml

VD-30437-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Metronidazole

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

No.8, Fengshan road, Industrial and Economic development Zone, Fengshan Town, Loutian County, Huanggang City, Hubei province, China.

China

CIPROVEN

VD-30305-18

07/05/2023

Công ty CPDP An Thiên

Ciprofloxacin

EP 8.0

UQUIFA MEXICO, S.A. DE C.V

Calle 37 Este 126, Civac, 62578 Jiutepec, Mor., Mexico.

Mexico

Bostacet

VD-30311-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Tramadol hydrochloride

EP 8.0

Virupaksha Organics limited

Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal Medak Dist. - 502 319, Telangana state, India

India

Bostacet

VD-30311-18

05/07/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Tramadol hydrochloride

EP 8.0

Supriya Lifescience. Ltd

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. - Khed, Dist. - Ratnagiri, 415 722, Mahanashtra state, India.

India

Ifosfamid Bidiphar 1g

QLĐB-709-18

05/07/2021

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Ifosfamide

USP 38

Ifotam Co. Ltd.

3 Andrzejewskiej St. 92-550 Lodz, Poland

Poland

Venutel

VD-30908-18

05/07/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Temozolomid

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

Phenobarbital 100mg

VD-30509-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Phenobarbital

EP 7.0

Nantong Jinghua Pharmaceutical Co., Ltd

43 Yaogang Road, Nantong Jiangsu China

China

OFLOXACIN 200mg

VD-30560-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Ofloxacin

USP 36

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., LTD

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China

China

PHENOBARBITA L 0,1g

VD-30561-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Phenobarbital

EP 7.0

NANTONG JINGHUA PHARMACEUTIC AL CO., LTD

2-02#, Crossroad Between 3 Haibin Road and 2 Tonghai Road, Yanhai Economic Development Zone, Rudong, Nantong, Jiangsu, China, 226407

China

SALBUTAMOL 4mg

VD-30562-18

05/07/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Salbutamol sulfate

BP 2014

SUPRIYA LIFESCIENCE LTD.

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal. Khed, Dist. Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India

INDIA

Vinstigmin

VD-30606-18

05/07/2023

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Neostigmine methyl sulphate

USP 38

Mac-chem Products (India) Pvt Ltd

202, Shivai Dongre Indl, Premises, 2nd Floor, Andheri Kurfa Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai - 400072.INDIA

India

Vinsalmol 5

VD - 30605 - 18

05/07/2023

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Salbutamol sulphate

BP 2016

Vamsi Labs Ltd

A-14/15, MIDC Area, Chincholi, Solapur - 413255, Maharashtra, India

India

Flagentyl

VD-30724-18

05/07/2023

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Secnidazole

NSX

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co., Ltd.

Yuedong Road., Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang 312071, P.R.China.

China

IZIPAS

VD-30731-18

05/07/2023

Công ty CP SPM

Terbutaline sulphate

BP2014

Melody healthcare Pvt Ltd

Plot No 7-73 MIDC, Tarapur, Distt Thane- 401506 Maharashtra

India

Clorpromazin 25mg

VD-30508-18

05/07/2023

Công ty CPDP Tipharco

Chlorpromazine HCl

BP 2014

Changzhou Nanjiang Medical & Chemical Co., Ltd

Wangxia Viallage Louxi Town Xinbei District Changzhou China

China

Izac

VD-30883-18

05/07/2023

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Bacitracin zinc

USP 30

Xellia Pharmaceuticals AS

Harbitzalle¢en 3, N- 0275 Oslo

Norway

Salbucare Plus

VD-30471-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Salbutamol sulfate

BP 2013

Supriya Lifescience Ltd

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.- Khed, Dist. - Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India

India

Fanlazyl

VD-30819-18

05/07/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Metronidazol

BP2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

No.8 Fengshang Road, Industrial and Economic Development Zone, Loutian Country, Huanggang City, Hebei Province

China

Ciprofloxacin

VD-30407-18

05/07/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 37

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.

No.6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf, Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China

China

Kem tretinoin 0,05%

VD-30669-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Tretinoin

USP 38

Shaanxi Pioneer Biotech Co., Ltd

No.11 Daqing Roat, , Lianhu District, Xi an710082, China

China

MEDICLOPHENCI D H

VD-30759-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Cloramphenicol

DĐVN IV

Chongquing Chumwei Medicine Chemicals

No. 44, Luoxi Rd., Luoqi Town, Yubei District- China

China

LOTUGYL DENTAL

VD-30756-18

05/07/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Metronidazol benzoat

BP 2014

Unichem Laboratories LTD

Prabhat Estate, Off S.V.Road Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102

India

Trangusa AAA (fort)

VD-30916-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An

Cloramphenicol

BP 2015

Northeast pharmaceutical group co., ltd

No. 37 Zhonggong Bei Street,Tiexi District Shenyang, china

China

Meyercipro

VD-30774-18

05/07/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 34

Aarti Drugs Limited

Plot No. - G-60, MIDC, Tarapur, Boisar - 401 506, Dist - Thane, Maharashtra

India

Lamzidocom

VD-30906-18

05/7/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Zidovudin

USP 36

Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd

Zhejiang Provincial Chemical and Medical Materials Base Linhai Zone Linhai Zhejiang, China (317016)

China

Lufocin

GC-299-18

05/7/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Ciprofloxacin HCl

BP 2014

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No 800, Dadao East Road, Chengguan Town, Xinchang Country, Zhejiang, China hoặc No.31, Weisan Road, Zheijiang Hangzhou bay Shangyu Industrial Area Shangyu city, Zhejiang Provinxe, P.R. China

China

LEVOFLOXACIN - US

VD-30896-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Levofloxacin hemihydrat

NSX

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, China

China

LEVOFLOXACIN 500-US

VD-30897-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Levofloxacin hemihydrat

NSX

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, China

China

LYTOIN

VD-30898-18

05/07/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Codeine phosphat hemihydrat

BP 2014

Johnson Matthey, Scotland

10 Wheatfield Road, Edinburgh, EH 11 2QA, U.K

U.K

Calitaxel

QLĐB-717-18

05/07/2021

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Dược Nanogen

Paclitaxel

EP7

Teva Czech Industries S.R.O.

Ostravska 29/305, 747 70 Opava- Komarov

Czech Republic

Calitaxel

QLĐB-718-18

05/07/2021

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Dược Nanogen

Paclitaxel

EP7

Teva Czech Industries S.R.O.

Ostravska 29/305, 747 70 Opava- Komarov

Czech Republic

Calitaxel

QLĐB-719-18

05/07/2021

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Dược Nanogen

Paclitaxel

EP7

Teva Czech Industries S.R.O.

Ostravska 29/305, 747 70 Opava- Komarov

Czech Republic

LevoDHG 750

VD-30251-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang

Levofloxacin hemihydrate

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R. China, 312369.

China

Aminazin 1,25%

VD-30228-18

'05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Chlorpromazine hydrochloride

BP 2016

Changzhou Nanjiang Medical & Chemical Co., Ltd

Wang xia village, Luoxi town, Changzhou., China

China

Aminazin 1,25%

VD-30228-18

'05/07/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Chlorpromazine hydrochloride

BP 2016

Changzhou Kangpu Pharmaceutical Co.Ltd

Baidang Village, Yonghong Country, Xinbei District Changzhou, Jiangsu 213015 China

China

Cyclosporine 100mg

QLĐB-720-18

'05/07/2021

Công ty cổ phần dược Danapha

Cyclosporine

USP 38

North China Pharmaceutical Huasheng Co., Ltd.

No.8 Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei 052160, China

China

Cyclosporine 25 mg

QLĐB-721-18

'05/07/2021

Công ty cổ phần dược Danapha

Cyclosporine

USP 38

North China Pharmaceutical Huasheng Co., Ltd.

No.8 Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei 052160, China

China

Cyclosporine 50mg

QLĐB-722-18

'05/07/2021

Công ty cổ phần dược Danapha

Cyclosporine

USP 38

North China Pharmaceutical Huasheng Co., Ltd.

No.8 Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei 052160, China

China

Oflid

VD-30331-18

'05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Ofloxacin

USP 38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharma Co. Ltd

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang, China

China

Tradamadol

VD-30396-18

'05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tramadol hydrochloride

EP 8.0

Virupaksha Organics Limited

Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist - 502319, Telangana, India

India

Fudolac

QLĐB-714-18

'05/07/2021

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Entecavir monohydrat

USP 39

Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., LTD

No. 30 Hongfeng Road, Hi-Tech Development Zone, Hefei (230088), China

CHINA

Lecifex 250

VD-30811-18

'05/07/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Levofoxacin hemihydrate

USP 34 - NF29

Dr. Reddy's Laboratories Ltd.CTO Unit - II

Plot No.110 & 111, Sri Veketeswara Co - operative Industrial Estale, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District, Andha Pradesh, India.

India

Lecifex 250

VD-30811-18

'05/07/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Levofoxacin hemihydrate

USP 34 - NF29

Aurobindo Pharma Limited

Plot No.2, Maitrivihar Complex, Ameerpet, Hyderabad - 500038, India

India

Lecifex 500

VD-30812-18

'05/07/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Levofoxacin hemihydrate

USP 34 - NF29

Dr. Reddy's Laboratories Ltd.CTO Unit - II

Plot No.110 & 111, Sri Veketeswara Co - operative Industrial Estale, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District, Andha Pradesh, India.

India

Lecifex 500

VD-30812-18

05/07/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Levofoxacin hemihydrate

USP 34 - NF29

Aurobindo Pharma Limited

Plot No.2, Maitrivihar Complex, Ameerpet, Hyderabad - 500038, India

India

Colchicine 1 mg

VD-30363-18

05/07/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Colchicine

USP 38

Sarv BioLabs Pvt. Ltd.

Flot No 2 Trilokpur Road Behind IITT College of Engg Kala Amb, HimachalPradesh, India

India

Capelodine

QLĐB-724-18

06/07/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Capecitabine

USP 38

Sicor Societá Italiana Corticosteroidi S.r.l

Tenuta S. Alessandro, 13048 Santhia, Vercelly, Italy

Italy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 16163/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 16163/QLD-ĐK Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 16163/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close