BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/BXD-HTKT
V/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia giao tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 về việc kiểm soát công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng:

1.1. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trong khu vực nội thành, nội thị về số tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số, diện tích đất công trình giao thông, đảm bảo khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị.

1.2. Tăng cường kiểm soát công tác lập, quản lý quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị dọc theo các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đảm bảo năng lực thông hành của các tuyến đường.

1.3. Tăng cường kiểm soát việc đảm bảo quy định về diện tích, số lượng vị trí đỗ xe trong công trình xây dựng: chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện; đảm bảo không gian vỉa hè, lối đi dành cho người đi bộ.

1.4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khu vực, tuyến đường đô thị có khả năng ngập lụt cục bộ, có giải pháp chống ngập lụt hoặc giải pháp khắc phục phù hợp.

1.6. Cân đối nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông đô thị, dự án vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là đường sắt đô thị.

2. Đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng (chủ đầu tư, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng công trình):

2.1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn giao thông (độ lún, độ nhám, độ bằng phẳng mặt đường, bán kính cong...) theo quy định pháp luật.

2.2. Thường xuyên đôn đốc việc tuân thủ quy định, thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn khi cần thiết.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương theo Đề cương tại Phụ lục đính kèm và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

(Chi tiết liên hệ Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hà Nội; Chuyên viên Nguyễn Thành Đạt, ĐT: 04.39760271-114, DĐ: 090.7891699, Email: [email protected]).

Bộ Xây dựng mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NHẰM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(kèm theo Công văn số 1950/BXD-HTKT ngày 07/8/2018 của Bộ Xây dựng)

1. Công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương

1.1. Tình hình lập phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trong khu vực nội thành, nội thị đảm bảo khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị.

1.2. Tình hình lập, quản lý quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị dọc theo các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc đảm bảo năng lực thông hành của các tuyến đường.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát tại các đô thị đảm bảo quy định về diện tích, số lượng vị trí đỗ xe trong công trình xây dựng (chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện); đảm bảo không gian vỉa hè, lối đi dành cho người đi bộ.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát các khu vực, tuyến đường đô thị có khả năng ngập lụt cục bộ, các giải pháp chống ngập lụt hoặc giải pháp khắc phục phù hợp.

1.5. Công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn ngừa và xử lý các hành vi xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

1.6. Tác động, ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

1.7. Tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch; triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông đô thị; các dự án phát triển đô thị, công trình xây dựng tiềm ẩn khả năng gây ùn tắc giao thông đô thị.

1.8. Công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương

3. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 về quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1950/BXD-HTKT năm 2018 về tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1950/BXD-HTKT Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 07/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1950/BXD-HTKT năm 2018 về tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close